Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Aanvragen onderzoek

Aanvragen onderzoek
 
Onderzoeksaanvragen
Tot 1 januari 2013 werden scholen en instellingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs jaarlijks uitgenodigd aanvragen in te dienen voor het Kortlopend Onderwijsonderzoek. Er is geen gelegenheid meer om via deze website nieuwe aanvragen in te dienen. Per 1-1-2014 zijn de onderzoeksmiddelen van OCW gebundeld in het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), dat gaat zorgen voor een samenhangende programmering van fundamenteel, beleidsgericht en praktijkgericht onderzoek.
  Over kortlopend onderwijsonderzoek
  Meer informatie over NRO