Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Jubileumbrochure VO

Jubileumbrochure
 
Titel Onderzoek op verzoek. VO
Auteur(s) A. ter Beek R. Hessing en A. Ros
Instelling en jaar KPC Groep, 2008
Onderwijssector Primair- en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs
Prijs € 5,--


Samenvatting
Het Kortlopend Onderwijsonderzoek betreft onderzoek dat op verzoek van het onderwijsveld wordt uitgevoerd door universitaire onderzoeksinstituten. De onderzoeken hebben een maximale looptijd van een jaar en genereren resultaten waarmee scholen voor primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs de kwaliteit van het onderwijs kunnen verbeteren.

In de afgelopen tien jaar zijn ruim 250 onderzoeken uitgevoerd, ondergebracht in een drietal programmalijnen: vormgeving van leerprocessen, pedagogische kwaliteit en professionele organisatie. De opzet en organisatie is er op gericht de kans op daadwerkelijk relevante resultaten voor de onderwijspraktijk te vergroten.

In deze jubileumuitgave wordt een aantal ervaringen van aanvragers en onderzoekers met de onderscheiden fasen van het onderzoek in beeld gebracht. Daaruit blijkt onder meer dat de afstemming van verwachtingen in het contact tussen aanvrager en onderzoeker en de wijze waarop het onderzoeksvoorstel tot stand komt cruciaal is. De aanvragers richten zich daarbij op de bijdrage die het onderzoek kan leveren aan het oplossen van hun concrete probleem of vraag, terwijl voor de onderzoekers de haalbaarheid (binnen het budget en binnen de afgesproken termijn) en het belang van het onderwerp (zowel wetenschappelijk als voor het brede scholenveld) belangrijke criteria zijn.

Naast een beschrijving van de opzet en organisatie van het Kortlopend Onderwijsonderzoek en de ervaringen van aanvragers en onderzoekers, bevat deze jubileumuitgave een overzicht van alle onderzoeksrapporten van de afgelopen tien jaar, inclusief een samenvatting van de belangrijkste conclusies van de onderzoeken van de laatste vijf jaar. Er zijn afzonderlijke brochures voor PO, VO en MBO samengesteld.

  Download de jubileumuitgave (pdf)