Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Vormgeving van leerprocessen > Didactische richtlijnen bij tweetalig onderwijs; onderzoek naar didactische gedragingen van docenten bij tweetalig onderwijs

Vormgeving van leerprocessen
 

Titel

Didactische richtlijnen bij tweetalig onderwijs; onderzoek naar didactische gedragingen van docenten bij tweetalig onderwijs

Auteur(s)

R. de Graaff & G. J. Koopman

Aanvrager

CVO-groep Zuidoost Utrecht

Instelling en jaar

IVLOS, Universiteit Utrecht, 2006

ISBN

90-6709-074-3

Onderwijssector

Voortgezet onderwijs

Prijs € 5,--
Bestelwijze ICO-ISOR rapport 06-02; http://www.universiteitutrecht.nl/NL/Pages/default.aspx   TenA@ivlos.uu.nl 


Centrale vraag
 Welk didactisch repertoire van vakdocenten in het Tweetalig Onderwijs (TTO) kan bijdragen aan taalontwikkelingen van de leerlingen in de doeltaal?

Belangrijkste conclusies
TTO-docenten vertonen een breed repertoire van expliciete en impliciete didactische handelingen op het terrein van taalaanbod, betekenis- en vormgerichte taalverwerking, taalgebruik en taalleerstrategieŽn.

Gebruik van de brochure
De brochure kan gebruikt worden in nascholings- en intervisietrajecten voor TTO-docenten. De brochure bevat een overzicht van didactische handelingen die de taalontwikkeling van leerlingen bevorderen, in combinatie met voorbeelden en didactische tips. De voorbeelden zijn op aanvraag ook op cd-rom beschikbaar, in de vorm van videofragmenten.