Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Vormgeving van leerprocessen > Invoering van individuele ontwikkelingsplannen in het praktijkonderwijs

Vormgeving van leerprocessen
 

Titel

Invoering van individuele ontwikkelingsplannen in het praktijkonderwijs

Auteur(s)

E.Harskamp & B. Slof

Aanvrager

Vereniging Landelijke Werkverband Praktijkonderwijs

Instelling en jaar

GION, 2006

ISBN

90-6690-842-4

Onderwijssector

Voortgezet onderwijs

Prijs € 15,--
Bestelwijze Tel. 050-3637718 Mevr. V. Mak.


Centrale vraag
Hoe is de stand van de invoering van individuele ontwikkelingsplannen (IOP’s) en hoe wordt er recht gedaan aan de individuele wensen en mogelijkheden van leerlingen in het Praktijkonderwijs.

Belangrijkste conclusies
Iets meer dan de helft van de onderzochte steekproef van scholen is bezig vanaf leerjaar 1 met het invoeren van IOP’s. Dat betekent werken aan individuele en groepsplannen, differentiatie van het onderwijsaanbod, combinatie van theoretische en praktische vorming, coachingsgesprekken en soms ook de invoering van portfolio’s voor de leerlingen.

Gebruik van de brochure
Voor leidinggevenden en docenten Praktijkonderwijs.