Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Vormgeving van leerprocessen > Ontwikkelingsgericht Woordenschatonderwijs. De implementatie en effecten bij Marokkaanse kleuters

Vormgeving van leerprocessen
 

Titel

Ontwikkelingsgericht Woordenschatonderwijs. De implementatie en effecten bij Marokkaanse kleuters

Auteur(s)

M. Helms-Lorenz & J.L.de Jong-Heeringa

Aanvrager

Amsterdamse basisscholen

Instelling en jaar

GION, 2006

ISBN

90-6690-892-0

Onderwijssector

Primair onderwijs

Prijs € 13,--
Bestelwijze V.I.M.Mak@rug.nl  / Tel.: 050-3637718


Centrale vraag
De centrale vraag van dit onderzoek is of de OGO-methodiek effectief is voor de woordenschatontwikkeling van het anderstalige jonge kind met een taalontwikkelingsachterstand in Amsterdam.

Belangrijkste conclusies
De leerkrachten voeren de aanwijzingen uit de OGO-handleiding goed uit. Op een aantal punten is nog ruimte voor verbetering. Het verschil tussen de voor- en de nameting op het onderdeel passieve woordenschat was niet significant. De kinderen in beide condities doen het even goed.

Gebruik van de brochure
Schoolbesturen, schoolbegeleidingsdiensten, co÷rdinatoren, leraren, enzovoorts.