Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Vormgeving van leerprocessen > Vast en Zeker. Borgen van verworvenheden op onderwijskansenscholen

Vormgeving van leerprocessen
 

Titel

Vast en Zeker. Borgen van verworvenheden op onderwijskansenscholen

Auteur(s)

M. Boot & T. Houtveen

Aanvrager

Emmausschool Rotterdam

Instelling en jaar

Universiteit Utrecht, 2006

Onderwijssector

Primair onderwijs

Prijs € 26,--
Bestelwijze http://www.uu.nl/NL/onderzoek


Centrale vraag
Is het schoolontwikkelingsproject, dat op zes onderwijskansenscholen is uitgevoerd, voldoende geborgd om de onder begeleiding bereikte verbeteringen zelfstandig te continueren?

Belangrijkste conclusies
Uit een literatuurstudie is een aantal voorwaarden naar voren gekomen die noodzakelijk zijn om vernieuwingen binnen de schoolorganisatie vast te houden. Vergelijking met de stand van zaken op de betreffende scholen leert dat op deze scholen nog niet aan al deze voorwaarden (in voldoende mate) is voldaan. Het is dan ook uitermate verstandig dat de scholen met de begeleiding een zogenoemd ‘onderhoudscontact’ hebben afgesloten. Dit houdt in dat de scholen op de begeleiding kunnen terugvallen voor ondersteuning wanneer daar behoefte aan bestaat.

Gebruik van de brochure
Scholen, onderwijsbegeleiding.