Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Vormgeving van leerprocessen > De Takentrap - Training van metacognitieve vaardigheden bij leerlingen in het basisonderwijs

Vormgeving van leerprocessen
 

Titel

De Takentrap - Training van metacognitieve vaardigheden bij leerlingen in het basisonderwijs

Auteur(s)

A.E. Jacobse

Aanvrager

Openbare Basisschool Bikube - Hoofddorp

Instelling en jaar

GION, 2007

ISBN

90-6690-982-x

Onderwijssector

Primair onderwijs

Prijs € 15,--
Bestelwijze http://www.gion.nl/  of e-mail: v.i.m.mak@rug.nl 


Centrale vraag
Behalen allochtone leerlingen die aan de training in metacognitieve vaardigheden hebben deelgenomen betere resultaten met betrekking tot metacognitieve kennis, metacognitieve vaardigheden en schoolprestaties (voor de vakken rekenen en begrijpend lezen) dan vergelijkbare allochtone leerlingen die niet hebben deelgenomen?

Belangrijkste conclusies
Alle leerlingen in de trainingsgroep hebben de lessen van de Takentrap-training als positief ervaren. Zowel allochtone als autochtone leerlingen die de training hebben gevolgd hebben nadien meer kennis van denkprocessen tijdens het leren dan kinderen die de training niet hebben ontvangen. Ook wat betreft gebruik van vaardigheden als oriŽntatie, planning, systematische aanpak, evaluatie en reflectie bij het maken van een rekentaak gingen de meeste kinderen in de trainingsgroep vooruit. Hoewel kinderen in de trainingsgroep tussen de voor - en de natoets van CITO wel vooruit gingen, had de training geen extra effect op prestaties.

Gebruik van de brochure
Docenten primair onderwijs, onderwijsbegeleiders.