Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Vormgeving van leerprocessen > Digitaal authentiek toetsen van wiskunde

Vormgeving van leerprocessen
 

Titel

Digitaal authentiek toetsen van wiskunde

Auteur(s)

V. Jonker & M. Wijers

Aanvrager

Amadeus lyceum, De Meern

Instelling en jaar

Freudenthal Institute for Science and Mathematics Education Universiteit Utrecht i.s.m. Onderzoekscentrum Leren in Interactie Langeveld Instituut voor Pedagogisch en Onderwijskundig Onderzoek Universiteit Utrecht, 2007

ISBN

978-90-6709-076-6

Onderwijssector

Voortgezet onderwijs

Prijs € 12,--
Bestelwijze http://www.universiteitutrecht.nl/NL/Pages/default.aspx  en http://www.fi.uu.nl/wisweb/kloo/digitaaltoetsen


Centrale vraag
Samengevat luidt de vraagstelling van dit onderzoek: Welke aanwijzingen en ondersteuning heeft een docent wiskunde nodig om een digitale toets te ontwikkelen die aansluit bij de principes van het authentiek leren van wiskunde. Deze vraag is uiteengelegd in de volgende twee deelvragen:
Wat zijn belangrijke kenmerken van (digitale) toetsen die aansluiten bij principes van authentiek leren.
Welke aanwijzingen, op het gebied van technische kennis en vaardigheden, heeft een docent nodig om een goede digitale toets te maken?

Belangrijkste conclusies
Onder authentiek wiskundeonderwijs verstaan we in dit onderzoek wiskundeonderwijs dat betekenisvol is voor leerlingen en aansluit aan bij bestaande kennis en interesses. Het gebruik van wiskunde is relevant voor het oplossen van een probleem dat gepresenteerd wordt in of vanuit levensechte complexe taaksituaties. In het onderwijs zijn interactie, communicatie en samenwerking van belang.

Bij authentiek leren van wiskunde past een gevarieerd gebalanceerd toetsaanbod waarin ook digitale toetsing een plaats kan hebben. Het zelf maken (door docenten) van digitale toetsen kent een grote drempel. Investeren in een toetspakket kost vaak te veel tijd en moeite en de kennis blijft vaak lokaal bij één docent die de bijbehorende cursus heeft gevolgd (of er extra tijd in heeft gestoken). Bestaande digitale toetsen voldoen vaak niet aan schoolspecifieke wensen (zoals kunnen differentiëren tussen vmbo-t en havo). Toetsen bij een wiskundemethode kunnen dit soms wel, maar die zijn vaak (nog) niet digitaal. Docenten willen met digitale toetsen vooral een besparing op nakijkwerk. Andere voordelen zijn de overzichtelijke resultaten en de flexibiliteit. Authentieke open complexe taken voor wiskunde (in digitale vorm) zijn er bijna niet. De webquest-vorm biedt wel goede mogelijkheden:
taak en bronnen digitaal;
soms digitale tools (bijv. Excel);
soms digitaal product (maar dan vaak in de vorm van word of PowerPoint of multimediaproductie);
geen digitale scoring of feedback.
Wat betreft dit laatste punt: dit levert dus nog wel veel werk voor de docent  op. Het is zeer wenselijk dat een te gebruiken toetspakket beschikt over wiskundige symbolen en kan omgaan met equivalente uitdrukkingen of formules

Gebruik van de brochure
De onderzoeksresultaten kunnen docenten wiskunde ondersteunen bij de besluitvorming rond het wel of niet digitaal toetsen. Er is een handreiking beschikbaar, bedoeld voor docenten wiskunde in het voortgezet onderwijs, werkzaam in havo/vwo en vmbo/mbo die digitale toetsen willen ontwerpen en gebruiken. Deze handreiking bevat een stappenplan en een vergelijking van toetssoftware.