Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Vormgeving van leerprocessen > Intake een hulpmiddel? Een praktische studie naar een doorlopende leerlijn van VMBO naar MTRO

Vormgeving van leerprocessen
 

Titel

Intake een hulpmiddel? Een praktische studie naar een doorlopende leerlijn van VMBO naar MTRO.

Auteur(s)

M.T.H. Gulikers-Dinjens, W.J.M. Huveneers, P.C.M. van Kuppenveld & P.A.J. Bouhuijs

Aanvrager

ROC Leeuwenborgh Maastricht, Unit MTRO, Juliana van Stolberglaan 2, 6224 JW Maastricht

Instelling en jaar

ECAL, 2007

ISBN

987-90-811626

Onderwijssector

Voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

Prijs € 12,50
Bestelwijze m.gulikers@educ.unimaas.nl, Tel. 043-3885757


Centrale vraag
In hoeverre kan een uitgebreide intakeprocedure bijdragen aan het maken van een meer gefundeerde keuze voor een vervolgopleiding bij de overstap van VMBO naar MBO. De onderzoeksvragen in dit rapport zijn: krijgen leerlingen door de intake een betere beeldvorming rondom het werken in de toeristische sector en in de gevraagde leercompetenties voor het maken van een gefundeerde keuze; krijgt de opleiding door de intake meer inzicht in de leercompetenties van de potentiŰle instromers voor de inrichting van het onderwijs; kunnen de gegevens uit de intake procedure een bijdrage leveren aan de aansluiting en de inrichting van het onderwijs.

Belangrijkste conclusies
Vastgesteld kan worden dat een uitgebreide intakeprocedure slechts een beperkte bijdrage levert aan het maken van een keuze. Het welbevinden van de leerling in de bevestiging van de gemaakte keuze en het op een goede manier volgen van de opleiding lijkt meer gelegen te zijn in de inrichting van het eerste leerjaar. Voorlichting over beroepen en beroepsmogelijkheden wordt vaak te eenzijdig belicht vanuit het MBO Docenten uit het VMBO moeten hier beter over worden ge´nformeerd meer bij worden betrokken. Informatie voor het verbeteren van de doorlopende leerlijn is meer te halen uit de ervaring van de 1e jaars MBO leerlingen met het onderwijsprogramma en de begeleiding dan zich te richten op de nieuwkomers (intake).

Gebruik van de brochure
Decanen, mentoren, leraren, VMBO en MBO, co÷rdinatoren leerjaar 1 MBO Werving en selectie, voorlichting.