Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Vormgeving van leerprocessen > Leerlingen met problemen op groene mbo-scholen

Vormgeving van leerprocessen
 

Titel

Leerlingen met problemen op groene mbo-scholen

Auteur(s)

A.M. de Vries, m.m.v. M. Dijk

Aanvrager

Onderwijsgroep Noord

Instelling en jaar

GION, 2007

ISBN

97-890-6690-0851

Onderwijssector

Middelbaar beroepsonderwijs

Bestelwijze v.i.m.mak@rug.nl 


Centrale vraag
Wat is de omvang, aard en ernst van problemen van de leerlingen, onderscheiden naar achtergrond- en schoolkenmerken? Wat zijn de knelpunten voor docenten bij het begeleiden van deze leerlingen bij (competentiegericht) onderwijs? Welke adviezen hebben leerlingen, docenten en de literatuur opdat leerlingen een actieve deelnemer aan (competentiegericht)onderwijs kunnen worden?

Belangrijkste conclusies
Ongeveer de helft van de eerstejaarsleerlingen van twee groene mbo-scholen zou één of meer problemen hebben (gehad). Per hoofdcategorie is het beeld als volgt: leerproblemen bijna 40%, sociaal-emotionele problemen ruim 20%, schoolgerelateerde gedragsproblemen ruim 10%, psychiatrische problemen officieel gediagnosticeerd ruim 5%, gezins- en relatieproblemen bijna 15%, gezondheidsproblemen ruim 10% (volgens leerlingen bijna 20%). Bij drie tot vier op de tien leerlingen staan de problemen het leren in de weg. Jongens en meisjes verschillen met name in de aard van de problemen, niet in het aantal. In de niveau-2 groepen nemen leerlingen met problemen gemiddeld 40% van de lestijd en 40% tot 60% van de energie van docenten in beslag. Docenten vinden het moeilijk om leerlingen bij niet-cognitieve problemen te begeleiden; ze hebben uitgebreid hun behoeften aan ondersteuning/ scholing aangegeven. Leerlingen die competentiegericht onderwijs (vertaald als werken aan opdrachten) ontvangen zijn in het algemeen positiever in hun antwoorden (o.a. motivatie voor school, oordeel over docenten) dan leerlingen die traditioneel onderwijs krijgen. De kleine groepen met intensieve interactie tussen docent en leerling en met praktijkgerichte opdrachten lijken hun vruchten af te werpen. Uit de adviezen van de leerlingen, docenten en de literatuur komt dan ook naar voren dat een consequente teamaanpak waarin structuur, rust, duidelijkheid, serieus nemen van de leerling, luisteren, praten met, aandacht geven centraal staan, naast specifieke begeleiding, de meeste kansen biedt op actieve deelname van leerlingen met problemen aan het (competentiegerichte) onderwijs. Echter zowel leerlingen als docenten geven aan dat de school aan nogal wat problemen weinig kan doen.

Gebruik van de brochure
Andere scholen kunnen voor hun leerling-zorg gebruik maken van de resultaten en adviezen in het rapport.