Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Vormgeving van leerprocessen > Succesvolle leerlingen van het Overbosch College in Den Haag

Vormgeving van leerprocessen
 

Titel

Succesvolle leerlingen van het Overbosch College in Den Haag

Auteur(s)

T. Serail

Aanvrager

Overbosch College

Instelling en jaar

IVA, 2007

Onderwijssector

Voortgezet onderwijs

Prijs € 12,50
Bestelwijze http://www.iva.nl


Centrale vraag
Welke kenmerken hebben leerlingen die het Overbosch College succesvol en niet succesvol (voortijdig) verlaten?

Belangrijkste conclusies
Er zijn geen grote verschillen tussen leerlingen die het Overbosch College voortijdig verlaten en leerlingen die de opleiding ‘met succes’ volgen. Er lijken twee factoren in het spel die een gunstig verloop van de opleiding belemmeren: een relatief grote taalachterstand; een relatief negatieve houding ten aanzien van een schoolopleiding in de thuissituatie. Verder hebben wij geconstateerd dat de leerlingen die de school om negatieve redenen verlaten hebben, vaker al in de periode van de basisschool problematisch gedrag hebben laten zien.

Gebruik van de brochure
IdeeŽn verkrijgen over kenmerken van leerlingen die een rol kunnen spelen bij wel/niet succesvolle schoolloopbaan en de wijze waarop je daarmee om kunt gaan in de analyses.