Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Vormgeving van leerprocessen > Deeltaak- versus hele-taakinstructie. Een onderzoek in het Praktijkonderwijs

Vormgeving van leerprocessen
 

Titel

Deeltaak- versus hele-taakinstructie. Een onderzoek in het Praktijkonderwijs

Auteur(s)

E. Harskamp, R. Smeenk & L. Spruijt

Aanvrager

Aletta Jacobscollege Hoogezand

Instelling en jaar

GION, 2008

ISBN

90-6690-1629

Onderwijssector

Voortgezet onderwijs

Prijs € 15,--
Bestelwijze http://www.gion.nl/ 


Centrale vraag
Wat zijn de effecten van twee instructiebenaderingen (hele-taak versus deeltaak) op de kookprestaties van leerlingen in het Praktijkonderwijs?

Belangrijkste conclusies
Uit de resultaten op een praktijktoets blijkt dat in leerjaar 1 en 3 de leerlingen in de deeltaakconditie beter presteerden dan de leerlingen in de hele-taakconditie. In leerjaar 2 is er geen verschil. Het onderzoek geeft aanleiding te veronderstellen dat leerlingen in het Praktijkonderwijs meer baat hebben bij een benadering waarin kleine overzichtelijke taken worden geoefend. Integratie van vaardigheden met deeltaken in vaardigheid in het uitvoeren van een hele taak is daarna een belangrijk aandachtspunt.

Gebruik van de brochure
Voor Praktijkonderwijs bij keuze van didactiek voor praktische vaardigheden.