Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Vormgeving van leerprocessen > Het handelen van docenten in scholen met een vernieuwend onderwijsconcept

Vormgeving van leerprocessen
 

Titel

Het handelen van docenten in scholen met een vernieuwend onderwijsconcept. Ontwikkeling, gebruik en opbrengsten van een instrument

Auteur(s)

Y. Sol, & K. Stokking

Aanvrager

Via Nova College, Utrecht

Instelling en jaar

 IVLOS i.s.m. Onderwijskunde Universiteit Utrecht, 2008

ISBN

97-8906-7090-780

Onderwijssector

Voortgezet onderwijs


Centrale vraag
Zes scholen voor voortgezet onderwijs met een vernieuwend onderwijsconcept wilden weten over welke vaardigheden docenten op zulke scholen moeten beschikken.

Belangrijkste conclusies
Er zijn twee vragenlijsten ontwikkeld om het handelen van docenten in kaart te brengen, een docentenversie en een leerlingenversie. In beide versies wordt gevraagd naar zowel het huidige als het gewenste handelen. De vragenlijst bestrijkt 15 taakgebieden van docenten, met per taakgebied een aantal uitspraken. De taakgebieden zijn gebaseerd op de onderwijsconcepten van de scholen, de visies van de schoolleiders, de inbreng van docenten en leerlingen die aan de ontwikkeling meewerkten, en wetenschappelijke literatuur. Volgens de schoolleiders en docenten vormt de vragenlijst een goede weerspiegeling van wat in deze tijd van een docent moet verwacht kunnen worden. Docenten vinden de lijst min of meer compleet en willen geen onderdelen schrappen. De antwoorden van de leerlingen over het huidige handelen van hun docenten komen gemiddeld goed overeen met de antwoorden van de docenten zelf. De antwoorden op de uitspraken binnen elk taakgebied zijn in hoge mate consistent. De taakgebieden bestrijken zowel meer traditionele als meer vernieuwende invullingen van het docentschap.

Gebruik van de brochure
Het instrument kan op meer manieren worden gebruikt. De inhoud (de taakgebieden en uitspraken) kan op zich al aanleiding geven tot discussie, reflectie en beleid. De lijst kan worden afgenomen als geheel maar ook in onderdelen, eenmalig maar ook periodiek. Er kunnen gegevens worden verzameld over individuele leerlingen en docenten maar ook over klassen en teams binnen een school. De uitkomsten kunnen worden gebruikt voor diagnose, evaluatie, verbetering en verantwoording.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)