Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Vormgeving van leerprocessen > Keuzewerktijd en verandering van leercultuur. 

Vormgeving van leerprocessen
 

Titel

Keuzewerktijd en verandering van leercultuur. Invoering van keuzewerktijduren en effecten op leerlingen en docenten in een school voor voortgezet onderwijs

Auteur(s)

Y. Sol & K. Stokking

Aanvrager

Openbare Scholengemeenschap Erasmus, Rotterdam

Instelling en jaar

IVLOS i.s.m. Onderwijskunde Universiteit Utrecht, 2008

ISBN

97-8906-7090-773

Onderwijssector

Voortgezet onderwijs

Centrale vraag
Op een school voor voortgezet onderwijs is onderzoek gedaan naar de invoering van een vernieuwing in de onderbouw. Het gaat om een concrete maatregel, de invoering van Keuzewerktijduren, maar daarnaast ook om een cultuuromslag. Het hoofddoel is dat docenten meer uit leerlingen halen en meer inspelen op verschillen tussen de leerlingen. De bedoeling is dat de docenten de gewenste veranderingen zelf vormgeven en daarbij met elkaar samenwerken.

Belangrijkste conclusies
De schoolleiding nam aan dat de invoering van de Keuzewerktijduren leerlingen en docenten noodzaakt zich aan te passen en dat dit leidt tot een gezamenlijk leerproces. Er is begonnen met een oriŽntatie met behulp van documenten en gesprekken met de schoolleiding. Daarna zijn zowel docenten als leerlingen geÔnterviewd over de gang van zaken rond de vernieuwing op de school. Tot slot zijn schriftelijke vragenlijsten ontwikkeld. Deze zijn ingevuld door ongeveer de helft van de leerlingen en de docenten in de onderbouw. Het onderzoek schetst hoe een organisatorische verandering (in het rooster) niet vanzelf leidt tot meer gedifferentieerd didactisch handelen van docenten, meer onderlinge samenwerking, en een gezamenlijke leercultuur. Er zijn successen zichtbaar, maar ook knelpunten, die niet uniek zijn voor deze school. Het vernieuwingsproces op deze school kan dienen als voorbeeld van ontwikkelingen die zich tijdens een veranderingsproces kunnen voordoen. De voornaamste aanbevelingen zijn: faseer en concretiseer de vernieuwing, doe dit in dialoog met alle betrokkenen, creŽer goede randvoorwaarden en ondersteuning, vertaal de vernieuwing ook naar de bestaande vaklessen en breng deze in samenhang met de Keuzewerktijduren, en geef expliciet leiding aan de gewenste cultuuromslag.

Gebruik van de brochure
Schoolleiders en docenten voortgezet onderwijs.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)