Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Vormgeving van leerprocessen > SintLucas op maat. Een vakcollege voor mbo op weg naar competentiegericht onderwijs

Vormgeving van leerprocessen
 

Titel

SintLucas op maat. Een vakcollege voor mbo op weg naar competentiegericht onderwijs

Auteur(s)

G.J. Harms & J. van der Wiel-Slof

Aanvrager

SintLucas Boxtel

Instelling en jaar

GION, Rijksuniversiteit Groningen, 2008

ISBN

978-90-6690-145-2

Onderwijssector

Middelbaar beroepsonderwijs

Prijs € 16,98
Bestelwijze Tel: 050 3637718, ook te downloaden op www.gion.nl 


Centrale vraag
In hoeverre is SintLucas erin geslaagd om zijn onderwijs te veranderen van een traditioneel vak- en docentgericht curriculum naar meer maatwerk voor de student?

Belangrijkste conclusies
De belangrijkste verworvenheid is het integraal werken met samenhangende beroepsgerichte opdrachten in het onderwijs. De examinering vindt langzamerhand meer onder medeverantwoordelijkheid van bedrijven en in de vorm van meesterproeven plaats. Zowel het onderwijs als examinering kunnen, gegeven de streefdoelen van SintLucas, nog beter afgestemd worden op de student, en de nieuwe rollen van docenten zijn nog in ontwikkeling. De resultaten geven aanleiding tot een aantal aanbevelingen voor SintLucas, die zich concentreren op het sturen en faciliteren van de vernieuwing en op meer communicatie in de organisatie.

Gebruik van de brochure
MBO-instellingen die bezig zijn met het vormgeven van competentiegericht onderwijs.