Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Vormgeving van leerprocessen > Leren met het digitale schoolbord op de basisschool

Vormgeving van leerprocessen
 

Titel

Leren met het digitale schoolbord op de basisschool. Op zoek naar een didactiek voor Daltononderwijs

Auteur(s)

Th. A. van Batenburg

Aanvrager

Westerschool Wildervank GION

Instelling en jaar

2009

ISBN

978-90-6690-517-7

Onderwijssector

Primair onderwijs


Samenvatting
In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een door het GION (Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs) uitgevoerd onderzoek naar effecten van didactische varianten en de plaats daarin van het digitale schoolbord. Het onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks aan het LPC beschikbaar stelt voor de financiering van het Kortlopende Onderwijsonderzoek op verzoek van het onderwijsveld. Het verzoek voor het onderzoek is ingediend door de Westerschool in Wildervank. Dezelfde lesstof voor geschiedenis in groep 5 is uitgewerkt in drie didactische methodes: de ‘Daltonvariant’ met als kenmerken het zelfontdekkend en taakgericht leren in een ICT-omgeving; de ‘Directe Instructievariant’ met een PowerPoint presentatie met alleen beeldmateriaal en zelfstandig werken uit een leerboek en de ‘Interactieve variant’ met klassendiscussie waarbij de verwerking deels klassikaal via het digitale schoolbord verloopt. De leerkrachten gaven aan dat de leermaterialen goed bruikbaar zijn en hebben zonder problemen de lessen kunnen geven. De leereffecten vallen gunstig uit voor de directe instructievariant, op korte afstand gevolgd door de Daltonvariant en op redelijk grote achterstand daarvan de interactieve variant. De achterstand kan worden verklaard uit het ontbreken van uitgebreide individuele verwerking van de lesstof in de interactieve variant. In deze variant verliep de verwerking klassikaal aan de hand van meerkeuze vragen en een klassikale quiz via het digitale schoolbord. De leerstof wordt op deze manier blijkbaar minder goed verwerkt. In de andere varianten is er veel meer individuele verwerking van de leerstof. De acht lessen geschiedenis voor groep 5 in drie didactische varianten zijn waarschijnlijk overdraagbaar naar andere scholen. Het is aan de scholen om te kiezen voor een van deze varianten. De scholen kunnen deze lessen geschiedenis als voorbeeld gebruiken om hun onderwijs in de zaakvakken beter te laten aansluiten bij het soort onderwijs dat zij voorstaan. Ze maken duidelijk hoe het digitale schoolbord kan worden ingezet en met welk succes voor leerlingen.

Download het onderzoeksrapport (pdf)