Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Vormgeving van leerprocessen > Na de Rebound. Schoolloopbanen na de Rebound

Vormgeving van leerprocessen
 

Titel

Na de Rebound. Schoolloopbanen na de Rebound; belemmerende en bevorderende factoren.

Auteur(s)

A.M. de Vries

Aanvrager

Bestuur van het samenwerkingsverband Midden en Oost Friesland

Instelling en jaar

2009

ISBN

97-890-6690-5092

Onderwijssector

Voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs


Samenvatting

In hoeverre sluit het onderwijs van de Rebound aan bij dat van de vervolgscholen? Hoe vergaat het de leerlingen na het verlaten van de Rebound? Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren; welke adviezen hebben betrokkenen? Het onderwijs vormt meestal niet het struikelblok voor de leerlingen; aansluiting is dan ook geen ‘issue’. De problemen liggen in de leerling zelf en in zijn omgeving. Ongeveer de helft van de leerlingen die op de Rebound hebben gezeten zit tijdens de peildatum nog in het onderwijs en heeft nog zicht op de startkwalificatie. Ongeveer een tiende heeft een certificaat of mbo-1 diploma behaald en is daarna gestopt. Nog eens ongeveer een tiende is zonder diploma gestopt, meest de niet meer leerplichtige leerlingen. Een aantal leerlingen kon niet getraceerd worden of kon na het verlaten van de eerste school, meest met vmbo-diploma, niet meer gevonden worden. Een kwart van de leerlingen die in de Rebound zat heeft vanwege de zwaarte van de problematiek de Rebound voortijdig verlaten en is verwezen naar een andere instelling of opvang. Dit zijn meest jongere leerlingen.

Volgens zorgco÷rdinatoren, mentoren en begeleiders beheersen de meeste leerlingen op de vervolgschool inmiddels in redelijke mate de zogenoemde schoolse vaardigheden. Dit betreft bijvoorbeeld met leerkrachten en leerlingen goed omgaan, op beurt wachten, rustig werken en luisteren. De ge´nterviewde leerlingen zijn tevreden over het onderwijs op hun huidige school, over de begeleiding en over de leerkrachten en zijn meer gemotiveerd voor school dan vroeger. Echter een deel der leerlingen houdt moeite met het op tijd komen en met het bijwonen van de lessen.

Op leerling-overstijgend niveau zijn knelpunten: een verkeerde diagnose in het voortgezet onderwijs, te lang wachten met doorverwijzen, vergaande vrijwilligheid ten aanzien van acceptatie van hulpverlening en niet adequaat reageren door de jeugdzorg. Op leerling-niveau betreffen belemmerende factoren vooral het psychosociaal functioneren van de leerling, de zorgelijke thuissituatie en deels de vriendengroep. Bevorderend werken reflectievermogen bij de leerling en vooral een ‘goede plek’ met goede begeleiding. De leerlingen zelf adviseren om problemen te voorkomen: structuur, duidelijkheid, serieus nemen en veel aandacht. Beleidsmakers, instellingen en scholen kunnen met de informatie aangezet worden tot reflectie op hun werkwijze en op grond daarvan maatregelen nemen.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)