Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Vormgeving van leerprocessen > De schakelklas vr het vmbo en de schoolloopbaan daarna.

Vormgeving van leerprocessen
 

Titel

De schakelklas vr het vmbo en de schoolloopbaan daarna.

Auteur(s)

A.M. de Vries & G.D. van Rijsbergen

Aanvrager

OS Singelland

Instelling en jaar

Groningen: GION, 2010

ISBN

978-90-6690-513-9

Onderwijssector

Voortgezet onderwijs


Samenvatting
In dit onderzoek is de schakelklas, een voorbereidende klas voorafgaand aan het vmbo, bestudeerd. Het betreffende vmbo is een vestiging van de OS Singelland te Drachten. In de schakelklas wordt getracht leerlingen, die vanwege grote achterstanden niet toegelaten zouden worden tot het vmbo (maar wel voldoen aan de toelatingseisen voor LWOO), zodanig bij te werken dat ze alsnog in het vmbo kunnen instromen en het vmbo zonder hulp kunnen doorlopen. Een criterium voor aanname is een disharmonieus scoreprofiel. In de schakelklas wordt gewerkt met een speciale aanpak en een speciaal programma, het zo genoemde concept Onderwijs Op Maat (OOM-concept). De kenmerken daarvan zijn, naast randvoorwaarden als kleine klassen en veel lessen van de mentor, onderwijs volgens het principe van effectieve instructie en veel uren rekenen en taal. Nagegaan is hoe het OOM-concept gerealiseerd wordt, hoe de leerlingen het beoordelen, en wat de schoolloopbanen zijn van vijf generaties leerlingen die in de schakelklas gezeten hebben. Het onderzoek laat zien dat het OOM-concept wordt uitgevoerd zoals het bedoeld wordt. Leerlingen beoordelen de werkwijze positief en doen, ook na een half jaar, veel meer hun best en leren veel meer dan op hun vorige school. De schoolloopbaangegevens bevestigen het positieve beeld. Ondanks een achterstand van gemiddeld drie leerjaren bij de start is toeleiding naar het vmbo gerealiseerd voor minstens 85% van de leerlingen. Van de leerlingen van de eerste generatie die na de schakelklas op de OS Singelland hun vmbo-diploma hebben gehaald zijn zeven op de tien uitgestroomd naar minstens het mbo-4 niveau. Ook de latere instroomjaren laten positieve resultaten zien. De persoonlijke kenmerken en de cognitieve startgegevens blijken weinig van de uiteindelijke resultaten te voorspellen. Het onderzoek toont dat een deel van de leerlingen dat anders niet op het vmbo toegelaten wordt via een aantal maatregelen, en dankzij deskundige en betrokken mentoren en docenten, dat schooltype alsnog met een diploma kan afronden en deels zelfs met een aanmerkelijk hoger diploma dan het laagste vmbo-diploma.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)