Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Vormgeving van leerprocessen > Didactiek voor het Praktijkonderwijs. Onderzoek naar een didactisch alternatief

Vormgeving van leerprocessen
 

Titel

Didactiek voor het Praktijkonderwijs. Onderzoek naar een didactisch alternatief

Auteur(s)

T. van Batenburg m.m.v. T. Keuning, T. & A. Hannink

Aanvrager

Dr .Aletta Jacobscollege, deelschool Praktijkonderwijs, Hoogezand

Instelling en jaar

GION, 2010

ISBN

97-890-6690-535-1

Onderwijssector

Voortgezet onderwijs


Samenvatting
In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een door het GION (Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs) uitgevoerd onderzoek naar directe en strategische instructie. Het onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks aan het LPC beschikbaar stelt voor de financiering van het Kortlopende Onderwijsonderzoek op verzoek van het onderwijsveld. Het verzoek voor het onderzoek is ingediend door de Praktijkschool van het dr. Aletta Jacobs College te Hoogezand. Daar wordt gewerkt aan de ontwikkeling en verbetering van lesmaterialen en wordt gezocht naar een betere lesmethodiek. Het Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen van 12 tot 18 met cognitieve beperkingen. Alleen leerlingen met een lage intelligentiescore (van 55 tot 80) en een leerachterstand van tenminste drie jaar worden op deze, voor Nederland unieke, vorm van secundair onderwijs toegelaten. De leerlingen krijgen een zeer praktische opleiding voor beroepen op het laagste niveau, waarin ze veelal overzichtelijk routinematig werk verrichten en waarbij ze gemakkelijk assistentie kunnen vragen. Het doel van strategische instructie is om leerlingen meer zelfstandig te leren werken in praktische situaties. Zelfs de eenvoudige beroepen, waarin de leerlingen later terecht komen, vereisen een zekere mate van zelfstandige taakuitoefening. Ook hun toekomstige privésituatie vereist een behoorlijke mate van zelfredzaamheid. Strategische instructie blijkt tot een zelfstandigere taakuitvoering en betere leerresultaten te leiden. Het heeft de potentie om leerlingen van de praktijkschool te helpen de schooltaken zelfstandiger uit te voeren met een beter resultaat. Het zou deze leerlingen later ook zelfredzamer kunnen maken. De voor dit onderzoek gemaakte zes lessen metaalverwerking voor klas 2 zijn ook te gebruiken door andere scholen voor praktijkonderwijs.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)