Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Vormgeving van leerprocessen > Gewenst docenthandelen in het voortgezet onderwijs. Vernieuwingen, perspectieven, keuzes en gronden.

Vormgeving van leerprocessen
 

Titel

Gewenst docenthandelen in het voortgezet onderwijs. Vernieuwingen, perspectieven, keuzes en gronden.

Auteur(s)

Y. Sol & K. Stokking

Aanvrager

Scholengemeenschap Huizemaat

Instelling en jaar

IVLOS en de afdeling Onderwijskunde (Faculteit Sociale Wetenschappen) van de Universiteit Utrecht

ISBN

978-90-6709-081-0

Onderwijssector

Voortgezet onderwijs


Samenvatting
In antwoord op problemen van deze tijd werken scholen voor voortgezet onderwijs aan vernieuwingen. Nieuwe onderwijsconcepten hebben gevolgen voor de taken van docenten. Naar aanleiding daarvan komt steeds meer de vraag naar voren welk pedagogisch-didactisch handelen gewenst is. Op verzoek van tien schoolleiders is nagegaan welk pedagogisch-didactisch handelen van docenten gewenst wordt geacht, en wat de achter liggende motieven en gronden daarvoor zijn. De onder zoekers zijn te rade gegaan bij vier bronnen: wetenschappelijke literatuur over leren, leeromgevingen en docenthandelen; landelijke beleids documenten; de onderwijsconcepten van vier vernieuwende scholen; en de opvattingen van schoolleiders, teamleiders, docenten, leerlingen en stakeholders van deze scholen. In dit rapport wordt beschreven welke aanwijzingen voor gewenst docent handelen uit deze vier bronnen zijn verkregen, en worden deze opbrengsten met elkaar vergeleken. Het onderzoek heeft onder meer zichtbaar gemaakt dat de onderwijsconcepten niet helemaal aansluiten bij wetenschappelijke inzichten en landelijk beleid, en dat geformuleerde doelstellingen en beschikbare kennis niet heel sterk richting geven aan keuzes en argumenten van de direct betrokkenen. Het rapport mondt uit in de aanbeveling om de onderwijsconcepten meer expliciet te oriŽnteren op kennis over leerprocessen en meer samenhangend en richtinggevend te maken, zodat de dialoog met de docenten over hun taken en hun gewenste handelingsrepertoire meer gefundeerd en meer nadrukkelijk kan worden gevoerd.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)