Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Vormgeving van leerprocessen > Van participatie naar dialoog. Voorwaarden voor het realiseren van meer leerlingbetrokkenheid

Vormgeving van leerprocessen
 

Titel

Van participatie naar dialoog. Voorwaarden voor het realiseren van meer leerlingbetrokkenheid

Auteur(s)

K. Stokking & Y. Sol

Aanvrager

VO-Raad

Instelling en jaar

Universiteit van Utrecht, afdeling Onderwijskunde, 2010

ISBN

978-90-6709-082-7

Onderwijssector

Voortgezet onderwijs


Samenvatting
Steeds meer scholen voor voortgezet onderwijs zijn bezig hun onderwijs te vernieuwen. Zij doen dit onder meer in reactie op motivatieproblemen bij leerlingen, toenemende verschillen tussen leerlingen, verschuivende verwachtingen ten aanzien van wat leerlingen moeten leren, en nieuwe inzichten in leren en leeromgevingen. Een belangrijke kern hierbij, en tegelijk doel en voorwaarde, is het vergroten van de betrokkenheid van leerlingen bij hun onderwijs. Scholen besteden ook aandacht aan leerling-participatie, maar betrekken dit niet zo vaak bij het realiseren van onderwijsvernieuwing. De leerling-participatie blijft daardoor veelal beperkt tot het organiseren van formele mogelijkheden voor inspraak, naast activiteiten die de algemene band met de school kunnen versterken en vooral aangelegenheden zijn van de leerlingen zelf, zoals in commissies en bij mentorschap. Veel minder vaak gaan scholen en docenten de dialoog met leerlingen aan over het primaire proces van het onderwijs zelf. Zowel bij hedendaagse onderwijsvernieuwing als bij leerling-participatie gaat het om de betrokkenheid van leerlingen bij hun onderwijs, maar beide worden nog niet vaak expliciet verbonden. Dit onderzoek laat onder meer zien dat (a) op een aantal scholen nog geen sprake is van een duidelijke en gedeelde visie op leerling-participatie, (b) het regelmatig ontbreekt aan goede organisatie, begeleiding en terugkoppeling, en (c) zeer grote verschillen bestaan tussen docenten in hun kijk op en verwachtingen van leerlingen, die van grote invloed zijn op de manier waarop zij met participatie van leerlingen omgaan en de opbrengsten die zij daarbij ervaren. Deze drie factoren moeten worden gezien als belangrijke aangrijpingspunten voor het realiseren van meer betrokkenheid van leerlingen bij hun onderwijs.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)