Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Vormgeving van leerprocessen > Zelfsturing meetbaar maken. Ontwikkeling van een instrument om zelfsturing in mbo-opleidingen in kaart te brengen

Vormgeving van leerprocessen
 

Titel

Zelfsturing meetbaar maken. Ontwikkeling van een instrument om zelfsturing in mbo-opleidingen in kaart te brengen

Auteur(s)

G.J. Harms

Aanvrager

Drenthe College

Instelling en jaar

GION, 2010

ISBN

978-90-6690-527-6

Onderwijssector

Middelbaar Beroepsonderwijs


Samenvatting
Op verzoek van het Drenthe College heeft het GION een onderzoek uitgevoerd ter constructie van een nieuw instrument voor zelfsturing in het onderwijs. Met dit instrument in de vorm van een schriftelijke vragenlijst kan het ROC, of geledingen daarbinnen, zelf vaststellen hoe zelfsturing door studenten in de verschillende opleidingen vorm krijgt. Basis voor de vragenlijst is de opvatting dat zelfsturing in het onderwijs uitgedrukt kan worden als de mate van invloed die een lerende heeft op de verschillende elementen van het onderwijsleerproces en op zijn leerloopbaan. In het instrument komen die elementen, zoals inhoud en leerdoelen, leeractiviteiten, bronnen en hulpmiddelen, de eisen waaraan het leerresultaat moet voldoen en het bepalen van het eindoordeel over het leerresultaat, systematisch aan de orde. Bovendien worden zij belicht op het niveau van de opleiding (gewenste en daadwerkelijke realisatie van zelfsturing), de docent (geboden ondersteuning bij zelfsturing) en de student (geneigdheid tot en vaardigheid in zelfsturing). Een deel van de lijst moet dan ook door docenten, een ander deel door studenten ingevuld worden. Hierdoor kan een beeld worden verkregen van de mate waarin opleidingen en docenten hun studenten gelegenheid geven tot zelfsturing, maar ook van de mate waarin de individuele student zelfsturing realiseert. Dit biedt de instelling de mogelijkheid om zowel op het niveau van een opleiding of onderdeel daarvan als op het niveau van de individuele student stappen te ondernemen om zelfsturing door studenten te bevorderen. Een proefafname van de vragenlijst heeft laten zien dat de vragen goed bruikbaar zijn en dat diverse vormen van zelfsturing goed naar voren komen. Verwacht wordt dan ook dat ook andere instellingen voor mbo dit instrument zinvol zullen kunnen gebruiken bij de vaststelling en evaluatie van zelfsturing in hun opleidingen.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)