Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Vormgeving van leerprocessen > Dalton op weg naar evidence-based onderwijs. Wat werkt bij taal- en rekenonderwijs?

Vormgeving van leerprocessen
 

Titel

Dalton op weg naar evidence-based onderwijs. Wat werkt bij taal- en rekenonderwijs?

Auteur(s)

T. van Batenburg m.m.v. T. Keuning

Aanvrager

OBS Westerschool

Instelling en jaar

Groningen: GION, 2011

ISBN

978-90-6690-555-9

Onderwijssector

Primair onderwijs


Samenvatting

Vanuit haar eigen ervaringen als leerkracht ontwikkelde Helen Parkhurst aan het begin van de vorige eeuw Het Daltonplan. Haar ideeŽn brachten een revolutionaire vernieuwing van het onderwijs, die ook vandaag nog ‘modern’ is. In Nederland is het Daltononderwijs geŽvolueerd tot een takensysteem, waarmee leerlingen zelfstandig kunnen leren werken. In de taakbrief plannen leerlingen zelf hun leertaken, waarmee ze al vroeg verantwoordelijkheid krijgen over wat ze gaan leren. Het takensysteem is ingebed in de onderwijsvormgeving. Dit onderzoek beschrijft deze vormgeving en of verschillen in de vormgeving leiden tot betere leerresultaten. Daarmee worden aanwijzingen gezocht die het Daltononderwijs kunnen verbeteren.

In een aantal klassen zijn de lessen geobserveerd en zijn leerkrachten geÔnterviewd over de huidige manier van lesgeven in Daltononderwijs. Verder is een vragenlijst afgenomen over de belangrijkste aspecten van Daltononderwijs. De uitkomsten zijn gerelateerd aan de progressie die leerlingen maken in een periode van drie maanden op het gebied van taal en rekenen. Uit de resultaten blijkt dat leerlingen vooral profiteren van:
frequente klassikale taallessen waarin de leerkracht de leerstof uitlegt
groeperingvormen waarin leerlingen van verschillende niveaus samenwerken
directe feedback waarin de leerlingen hun eigen werk kunnen controleren, de leerkracht de fouten van leerlingen langsloopt en dagelijks met ze bespreekt.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)