Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Vormgeving van leerprocessen > Digitaal onderwijs op een mbo-groen school. Een evaluatie

Vormgeving van leerprocessen
 

Titel

Digitaal onderwijs op een mbo-groen school. Een evaluatie

Auteur(s)

A.M. de Vries

Aanvrager

AOC-Terra

Instelling en jaar

Groningen: GION, 2011

ISBN

978-6690-536-8

Onderwijssector

Middelbaar Beroepsonderwijs


Samenvatting
De nieuwe ‘groen’ mbo-school waar het onderzoek plaats vond is gestart met een geheel nieuw onderwijsconcept met in de hoofdrol digitaal onderwijs, maatwerk, veel stage en individuele begeleiding. Leerlingen, niveau-1 en -2, werken op school aan digitale opdrachten waarin ook de taken voor de stage staan en de praktijkhandelingen worden voorgedaan. Er wordt niet meer gewerkt met boeken. Tijdens de stage en thuis kunnen de leerlingen de digitale opdrachten met instructie en voorbeeldhandelingen raadplegen. Uit de evaluatie, na ruim een half jaar werken volgens de nieuwe werkwijze, blijkt dat over het algemeen de leerlingen en docenten positief zijn over het digitale werken, hoewel ze wel afwisseling wensen. Ze zien veel sterke punten zoals maatwerk, beschikbaarheid, gemak en aansluiting bij actuele ontwikkelingen. Er is daadwerkelijk sprake van flexibele leerwegen; er bestaat een grote variatie in de gekozen en het aantal afgeronde opdrachten. Er wordt vrijwel niet gespijbeld en er hadden op het moment van het onderzoek nog geen leerlingen de school voortijdig verlaten. De positieve resultaten lijken vooral een gevolg van een ge´ntegreerde aanpak waarvan de genoemde kenmerken deel uitmaken maar ook die aanpak mogelijk maken.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)