Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Vormgeving van leerprocessen > Invoering van metacognitieve hulp in het rekenonderwijs

Vormgeving van leerprocessen
 

Titel

Invoering van metacognitieve hulp in het rekenonderwijs

Auteur(s)

W. de Kock

Aanvrager

OBS de Marke

Instelling en jaar

Groningen: GION, 2011

ISBN

978-90-6690-557-3

Onderwijssector

Primair onderwijs


Samenvatting
Dit boek doet verslag van een onderzoek waarin leerkrachten van het basisonderwijs zijn gecoacht in het gebruik van een programma voor het oplossen van toepassingsopgaven rekenen, ook wel verhaaltjessommen genoemd. De leerkrachten hebben geleerd om leerlingen gericht te laten werken met een computerprogramma waarin hulpaanwijzingen worden gegeven. Het programma heet De Takentrap. Het geeft aanwijzingen aan leerlingen over vijf episodes voor het oplossen van de opgaven: goed lezen, nagaan wat de som is, een plan maken, uitvoeren en controleren. Er is onderzocht of leerkrachten het hele programma van De Takentrap hebben ingevoerd in hun eigen lesrooster. De leerkrachten zijn geobserveerd in hun lessen, er is nagegaan welke opgaven de leerlingen hebben gemaakt en of ze goed gebruik maakten van de aanwijzingen in het programma. Alle leerkrachten hebben per week een instructie gegeven waarin zij een tweetal toepassingsopgaven volgens De Takentrap hebben uitgelegd. Daarnaast hebben zij leerlingen per week 20 minuten laten oefenen in het computerprogramma voor een periode van 12 weken. De leerlingen gebruikten de hulpaanwijzingen vooral bij opgaven die ze moeilijk vonden en vaak leidde die hulp tot een juist antwoord. Het programma blijkt dus goed uitvoerbaar te zijn. Tot slot laat het onderzoek zien dat de probleemoplossende vaardigheden van leerlingen zijn verbeterd. De resultaten van de leerlingen die met De Takentrap werkten zijn vergeleken met die van leerlingen die niet met het programma werkten. De uitkomsten laten zien dat de leerlingen baat hebben gehad bij het oefenen met De Takentrap. In dit rapport wordt het programma, de onderzoeksresultaten, de conclusie en praktische aanbevelingen besproken.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)