Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Vormgeving van leerprocessen > Leren van beoordelingen. Leerlingen en docenten in het voortgezet onderwijs over maken en beoordelen van toetsen en opdrachten

Vormgeving van leerprocessen
 

Titel

Leren van beoordelingen. Leerlingen en docenten in het voortgezet onderwijs over maken en beoordelen van toetsen en opdrachten

Auteur(s)

Y. Sol & K. Stokking

Aanvrager

UNIC

Instelling en jaar

Utrecht: Universiteit Utrecht, Onderwijskunde, 2011

ISBN

978-90-6709-083-4

Onderwijssector

Voortgezet onderwijs


Samenvatting
In scholen voor voortgezet onderwijs wordt vaak getoetst en beoordeeld. Hoe kunnen docenten ervoor zorgen dat beoordelingen bijdragen aan het leerproces van de leerlingen? Tegen de achtergrond van literatuur hierover is op drie scholen in de praktijk het beoordelingsproces onderzocht rond een twintigtal toetsen en opdrachten van negen docenten in drie vakken (Engels, aardrijkskunde en wiskunde) in leerjaar drie havo/vwo. Leerlingen reageren heel verschillend op beoordelingen. Ze nemen deze voor kennisgeving aan, of begrijpen de beoordeling niet, of hadden het resultaat wel verwacht of het is onverwacht goed of valt sterk tegen, ze schrijven het resultaat aan verschillende zaken toe, en nemen zich naar aanleiding van de beoordeling al dan niet bepaalde dingen voor. Deze uiteenlopende reacties en gevolgen hebben deels te maken met de leerlingen zelf, maar hangen ook samen te hangen met de aard van de taak en met de communicatie tussen docent en leerlingen over de taak en over de beoordeling. Leerlingen kunnen meer leren van beoordelingen als de taak duidelijk is en vooraf wordt besproken, gaat over de kennis en vaardigheden die in die periode aan de orde zijn en ook duidelijk daarop wordt beoordeeld, en als de beoordeling wordt toegelicht en besproken en leerlingen er daarna ook iets mee kunnen doen.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)