Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Vormgeving van leerprocessen > Groepsinstructie versus tweetalinstructie in het Praktijkonderwijs

Vormgeving van leerprocessen
 

Titel

Groepsinstructie versus tweetalinstructie in het Praktijkonderwijs

Auteur(s)

H. Blik & H. Naayer

Aanvrager

Dr. Aletta Jacobs College, Hoogezand

Instelling en jaar

GION/RUG, 2012

ISBN

978-90-6690-550-4

Onderwijssector

Voortgezet onderwijs


Samenvatting
In dit rapport presenteert het GION (Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs) de resultaten van het onderzoek naar groepsinstructie versus tweetalinstructie in het Praktijkonderwijs. In het huidige Praktijkonderwijs wordt veel individuele hulp gegeven en doorgaans weinig groepsinstructie. Dit maakt dat leerlingen zeer sterk afhankelijk zijn van de docenten. Meerdere wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat het werken met groepsinstructie ook in het onderwijs aan leerlingen met achterstanden positieve effecten heeft op hun schoolprestaties en zelfstandigheid. Om dergelijke effecten in het Praktijkonderwijs te bewerkstelligen is door het GION een docententraining ontwikkeld voor lessen in hout- en metaaltechniek. Naast klassikale groepsinstructie zijn deelnemende docenten eveneens getraind in tweetalinstructie. In het onderzoek ligt de nadruk op twee vragen: “Hoe hebben de docenten zich, na de trainingen, de instructievormen eigen gemaakt en toegepast?” en “Verandert er iets aan de zelfstandigheid en de prestaties van leerlingen als ze op een systematische manier worden ge´nstrueerd en begeleid?” Het onderzoek laat zien dat de meeste van de deelnemende docenten de aangeleerde instructievarianten in de praktijk kunnen toepassen. Er zijn echter duidelijke verschillen in de manier van lesgeven met de twee varianten in de verwachte richting. Het blijkt dat leerlingen bij beide instructie varianten vooruit gaan wat betreft het zelfstandig werken: ze stellen in de loop van het onderzoek minder vragen; hebben minder aanwijzingen van hun docent nodig, en werken meer door dan voorheen. Bovendien neemt ook de kwaliteit van de werkstukken toe.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)