Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Vormgeving van leerprocessen > Het signaleren en aanpakken van onderpresteren op de basisschool

Vormgeving van leerprocessen
 

Titel

Het signaleren en aanpakken van onderpresteren op de basisschool

Auteur(s)

Th. A. van Batenburg

Aanvrager

Accrete

Instelling en jaar

GION, 2012

ISBN

97-890-6690-548-1

Onderwijssector

Primair onderwijs


Samenvatting
Voor basisscholen wordt het steeds urgenter om de leerstof uit de taal- en rekenmethoden op het fundamentele of streefniveau aan te bieden. Om in te schatten tot welk niveau een leerling behoort is de NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test) ontwikkeld. Deze test screent de capaciteiten van leerlingen en vergelijkt ze met de inschatting hiervan door de leerkracht. Bij onderpresteren blijft de verwachting van de leerkracht achter bij de capaciteiten van de leerling, de leerling presteert op school slechter dan de testuitslag doet verwachten. Vooral het signaleren van onderpresteren vanaf groep 4 is belangrijk omdat er dan nog tijd is om de achterstanden aan te pakken. Met capaciteitsmetingen in latere leerjaren kan worden gemeten of de aanpak heeft gewerkt en de achterstanden zijn verdwenen. Over het onderzoek: Leerkrachten zijn ge´nterviewd om na te gaan hoe zij de capaciteiten van hun leerlingen inschatten, welk gebruik ze van de NSCCT maken en welke aanpak zij bij onderpresteren kiezen. De resultaten op lees- en rekentoetsen uit het leerlingvolgsysteem zijn gekoppeld aan de inschatting van de capaciteiten van leerlingen en de testuitslag van de NSCCT.
Uit de resultaten blijkt dat:

  • leerkrachten de capaciteiten van hun leerlingen redelijk inschatten (correlatie= .52), maar van de als zwak ingeschatte leerlingen haalt 9% een veel hogere testscore, van de matige evenals de gemiddelde leerlingen 14%. Dit zijn de leerlingen die duidelijk onderpresteren.
  • de gehanteerde procedure van het inschatten in vijf groepen verfijnd moet worden om het schatten nauwkeuriger te maken
  • leerkrachten vooral rekening houden met de Cito-scores en nog altijd niet met de capaciteiten van de leerlingen zoals gemeten met de NSCCT
  • de ontwikkelde aanpak bij gesignaleerde achterstanden voor een deel is ge´mplementeerd en verder uitgebreid kan worden.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)