Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Vormgeving van leerprocessen > In- en doorstroom sectoroverstijgende programma’s in het vmbo. Cohort 2008 en 2009

Vormgeving van leerprocessen
 

Titel

In- en doorstroom sectoroverstijgende programma’s in het vmbo. Cohort 2008 en 2009

Auteur(s)

M. Wester & N. van Kessel

Aanvrager

Platform VMBO intersectoraal

Instelling en jaar

Nijmegen: ITS, Radboud Universiteit Nijmegen, 2012

ISBN

978-90-5554-437-0

Onderwijssector

Voortgezet onderwijs


Samenvatting
In het vmbo dienen leerlingen in een vroeg stadium te kiezen voor een bepaalde sector en daarmee dus ook een beroepensector. Voor veel leerlingen komt dit keuzemoment te vroeg. Het gevolg is dat veel leerlingen later op het mbo wisselen van opleiding of uitvallen. Om leerlingen beter in staat te stellen een goede keuze te maken, bieden steeds meer vmbo’s sectoroverstijgende programma’s aan. Deze zijn breed georiŽnteerd op verschillende soorten werk zodat leerlingen bewuster een keuze voor een mbo-opleiding kunnen maken. De sectoroverstijgende programma’s bestaan uit Intersectoraal, ICT-route, Sport Dienstverlening en Veiligheid en Technologie in de GL. Hoe ontwikkelt zich de belangstelling voor deze programma’s, met name in vergelijking het ‘traditionele’ vmbo? Hoe zit het met het slaagpercentage? Hoe stromen ze door naar het vervolgonderwijs en hoe vergaat hen daar? Lukt het om de uitval op het mbo te verminderen? Vragen die het Platform VMBO Intersectoraal graag beantwoord wilde zien en waarvoor het een aanvraag indiende bij Kortlopend Onderwijsonderzoek, een onderzoeksprogramma gefinancierd door het Ministerie van OCW ter beantwoording van onderzoeksvragen van het onderwijsveld. Sinds 2008 is dankzij de toewijzing van onderscheidende administratieve codes te zien hoe het de leerlingen vergaat die een van de sectoroverstijgende programma’s in het vmbo volgen of hebben gevolgd. Dit rapport geeft een antwoord op bovenstaande vragen. De sectoroverstijgende programma’s ontwikkelen zich positief. Heeft het ‘traditionele’ vmbo te maken met een daling van het aantal leerlingen, de sectoroverstijgende programma’s kunnen zich in het algemeen verheugen over een toenemende belangstelling, voor een deel omdat steeds meer scholen deze programma’s aanbieden.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)