Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Vormgeving van leerprocessen > Onderwijskundig rapport nieuwkomers

Vormgeving van leerprocessen
 

Titel

Onderwijskundig rapport nieuwkomers

Auteur(s)

M. Oomens, E. van Aarsen & D. Kooij

Aanvrager

LOWAN-PO

Instelling en jaar

Oberon, 2012

ISBN

978-90-7773-779-8

Onderwijssector

Primair onderwijs


Samenvatting
Kinderen die vanuit het buitenland naar Nederland komen, moeten het eerste jaar dat ze in Nederland zijn een zo optimaal mogelijk onderwijstraject doorlopen. Deze nieuwkomers moeten snel aan sluiting vinden bij hun leeftijdsgenoten, zodat zij na een jaar door kunnen stromen naar het reguliere basisonderwijs. Vaak starten deze leerlingen op een school die speciaal gericht is op nieuwkomers. Tijdens hun eerste jaar in Nederland wisselen nieuwkomers vaak van school. Bij deze schoolwisselingen bestaat het risico dat veel opgebouwde kennis over de leerling verloren gaat. Met een adequaat onderwijskundig rapport kan deze kennis worden overgedragen aan de nieuwe school, zowel bij het overstappen naar een andere school voor eerste opvang als bij de doorstroom naar het reguliere basisonderwijs. Op dit moment gebruiken veel scholen voor eerste opvang een eigen onderwijskundig rapport, waardoor er veel variatie bestaat. LOWAN-po heeft daarom behoefte aan een standaard voor een onderwijskundig rapport voor nieuwkomers. Hiertoe heeft Oberon in het kader van het Kortlopend Onderwijsonderzoek een ontwerpgericht onderzoek uitgevoerd. In het onder zoek stonden de inhoud en de wijze van overdracht van een onderwijskundig rapport voor nieuwkomers centraal. Het standaard onderwijskundig rapport voor nieuwkomers biedt scholen voor eerste opvang zicht op de informatie die zij moeten en mogen overdragen. Hierdoor wordt voorkomen dat essentiŽle informatie vergeten wordt. Bovendien vergroot een standaard het gebruiksgemak voor de scholen waar leerlingen naar doorstromen. Tot slot krijgen de scholen voor eerste opvang tips voor de overdracht van het onderwijskundig rapport in soms lastige situaties.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)