Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Vormgeving van leerprocessen > Daltoncompetenties voor leerlingen in het VO

Vormgeving van leerprocessen
 

Titel

Daltoncompetenties voor leerlingen in het VO

Daltoncompetenties

Auteur(s)

M. Boogaard, M. van Daalen-Kapteijns & I. Bollen

Aanvrager

Nederlandse Dalton Vereniging, Regio-VO

Instelling en jaar

Kohnstamm Instituut

ISBN

978-90-6813-968-6

Onderwijssector

Voortgezet onderwijs


Samenvatting
Leerlingen hebben niet alleen kennis en vaardigheden in de schoolvakken nodig, maar moeten zich ook persoonlijk en sociaal kunnen ontwikkelen tot ‘mensen zonder vrees.’ Dat is de visie van het daltononderwijs.
Daltonscholen beogen bij leerlingen competenties te bevorderen zoals: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken. Maar hoe doen zij dat precies? Is er ook (voldoende) zicht op de ontwikkeling van die ‘daltoncompetenties’? En: wat zijn kansrijke didactische middelen?
Deze vragen staan centraal in het onderzoek waarvan dit rapport verslag doet en dat is uitgevoerd op verzoek van de Nederlandse Daltonvereniging (NDV). Er is een beknopte literatuurstudie gedaan, en er zijn uitgebreide interviews gehouden op acht dalton VO-scholen, waarin we spraken met schoolleiders, daltonco÷rdinatoren, docenten en mentoren, Ún leerlingen. We vroegen: Waaraan merk je dat dit een daltonschool is? Hoe wordt de ontwikkeling van competenties bevorderd? Hoe volgt de school de groei van leerlingen op die competenties? Kun je de meerwaarde van het daltononderwijs uitdrukken in een daltoncertificaat bij het diploma?
De resultaten maken zichtbaar dat op alle acht de scholen (representatief voor de 24 Nederlandse dalton VO-scholen) met een diversiteit aan kansrijke didactische middelen wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van de drie klassieke daltoncompetenties: zelfstandigheid, samenwerken en vrijheid in gebondenheid (verantwoordelijkheid). Ook volgen alle scholen, in zekere mate, de competentieontwikkeling van hun leerlingen. De ‘rubrics’ die de Regio-VO van de NDV voor dat doel ontwikkelde spelen in die monitoring (nu) nog slechts een beperkte rol. Maar op de meeste scholen ziet men zeker het nut in van de ‘rubrics’ voor het stimuleren van (zelf)reflectie bij leerlingen, een kernactiviteit in de competentieontwikkeling. Het onderzoek laat zien dat de onderzochte scholen enthousiast, dynamisch en doordacht werken aan de verdere ontwikkeling van het daltononderwijs.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)