Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Vormgeving van leerprocessen > De aansluiting van Praktijkonderwijs op Middelbaar beroepsonderwijs in discussie

Vormgeving van leerprocessen
 

Titel

De aansluiting van Praktijkonderwijs op Middelbaar beroepsonderwijs in discussie

De aansluiting van praktijkonderwijs

Auteur(s)

T. van Batenburg

Aanvrager

Netwerk praktijkonderwijs Noord-Oost Noord Brabant

Instelling en jaar

GION/RUG, 2013

ISBN

978-90-6690-530-6

Onderwijssector

Middelbaar beroepsonderwijs


Samenvatting
In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de gevolgen van de komst van de Entreeopleidingen ter vervanging van MBO niveau 1 voor het Praktijkonderwijs. De Entreeopleidingen zijn drempelloos en daardoor blijft de route richting de arbeidsmarkt via de Entreeopleiding voor PrO-leerlingen open. De verwachte voordelen hiervan zijn niet groot omdat PrO-leerlingen zich ook goed kunnen kwalificeren via branchecertificaten. Alleen voor leerlingen die een goede kans maken om niveau 2F voor taal en rekenen (enkele jaren HAVO) te realiseren, lijkt een vervolg in de Entreeopleiding zinvol. Dit is slechts voor een klein deel van de PrO-leerlingen mogelijk.
Het PrO kan voor hun leerlingen in samenwerking met het MBO individuele trajecten in de Entreeopleidingen opzetten. Alle mogelijke samenwerkingsverbanden tussen PrO en MBO kunnen in goed overleg m.b.t. de wederzijdse dienstverlening en bekostiging worden aangegaan.
Aanbevolen wordt om te werken aan een hogere status voor de leerweg richting branchecertificaten. De waarde hiervan is mogelijk zelfs hoger dan die van het Entreediploma zonder doorstroomrecht naar MBO 2. De branchecertificaten worden momenteel al goed gewaardeerd door werkgevers, waardoor PrO-leerlingen er al relatief gemakkelijk werk mee vinden.
Het PrO heeft om maatwerktrajecten te kunnen realiseren het veel grotere aanbod van het MBO nodig. Uit het onderzoek komt naar voren dat alle samenwerkingsvormen tussen PrO en MBO mogelijk zijn mits er overeenstemming is over de bekostiging. PrO en MBO kunnen onderwijs en begeleiding bij elkaar inkopen en samen bepalen waar en wanneer het onderwijs plaatsvindt. Het is daarom aan te bevelen de samenwerking te intensiveren.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)