Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Vormgeving van leerprocessen > De ontwikkeling van een itembank voor WetenschapsoriŽntatie

Vormgeving van leerprocessen
 

Titel

De ontwikkeling van een itembank voor WetenschapsoriŽntatie

Auteur(s)

F. Verbeek

Aanvrager

WON Akademie

Instelling en jaar

Kohnstamm Instituut, 2013

ISBN

978-90-6813-951-8

Onderwijssector

Voortgezet onderwijs


Samenvatting
In dit rapport wordt verslag gedaan van een eerste aanzet tot de ontwikkeling van een itembank met toetsvragen voor het vak wetenschapsoriŽntatie in het VWO. De WON Akademie verenigt ruim 40 scholen die het vak wetenschapsoriŽntatie verzorgen. De bedoeling is dat het vak in alle klassen aan de orde komt. Momenteel wordt dit vak enkel nog in de onderbouw verzorgd. In totaal zijn 205 toetsvragen ontwikkeld gericht op de kennis, toepassing en vaardigheden die de WON Akademie in haar eindtermen noemt. Daarvan zijn er 86 getoetst bij deelnemende scholen. De overige toetsvragen werden te moeilijk geacht voor de onderbouw. Van deze 86 toetsvragen worden er 64 bruikbaar geacht voor gebruik in de voortgangstoets aan het eind van de huidige onderbouw van het VWO. Er is geen verschil tussen de bruikbaarheid van kennisvragen en toepassingsvragen. In beide categorieŽn is driekwart bruikbaar. Onderzocht is verder of er zich binnen de versies een clustering van toetsvragen voordoet. Dit is niet het geval. Geconcludeerd kan worden dat de ontwikkeling van de itembank niet voltooid is. Er is een groot aantal toetsvragen dat nog niet afgenomen is bij de leerlingen en gegevens over de vraag of de items het niveau meten dat verwacht mag worden aan het eind van het hele curriculum, dus in klas 6 van de bovenbouw van het VWO zijn niet voorhanden. Voorlopig kan de itembank wel als instrument voor individuele docenten gebruikt wordt zowel van aangesloten als van niet aangesloten scholen.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)