Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Vormgeving van leerprocessen > Differentiatievormen voor technieklessen in het Praktijkonderwijs 


Vormgeving van leerprocessen
 

Titel

Differentiatievormen voor technieklessen in het Praktijkonderwijs

Differentiatievormen voor technieklessen

Auteur(s)

H. Naayer, H. Blik & S. van Leeuwen

Aanvrager

Winkler Prins Praktijkschool, Veendam

Instelling en jaar

GION, 2013

ISBN

987-90-6690-553-5

Onderwijssector

Voortgezet onderwijs


Samenvatting
Dit rapport presenteert de resultaten van een onderzoek naar individuele begeleiding en differentiatie versus groepsinstructie met differentiatie binnen een taak in het Praktijkonderwijs.
In het huidige Praktijkonderwijs wordt veel individuele hulp gegeven en doorgaans weinig groepsinstructie. Dit maakt dat leerlingen zeer sterk afhankelijk zijn van de docenten. Meerdere wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat het werken met groepsinstructie ook in het onderwijs aan leerlingen met achterstanden positieve effecten heeft op hun schoolprestaties en zelfstandigheid. Om dergelijke effecten in het Praktijkonderwijs te bewerkstelligen is, mede op basis van eerder onderzoek, door het GION (Universiteit Groningen) een docententraining ontwikkeld voor lessen in houttechniek. Hierin is een groep van 17 docenten getraind om hun bestaande lesgeefroutine (individuele begeleiding dan wel groepsbenadering) te verbeteren. In het onderzoek ligt de nadruk op de vragen: “Hebben de trainingen van docenten geleid tot een verandering van het lesgeefgedrag en is die verandering blijvend zichtbaar?” en “Verandert er iets aan de zelfstandigheid en de prestaties van leerlingen naar aanleiding van het veranderend lesgeefgedrag?”
Dit onderzoek laat zien dat lesgeefgedrag van docenten veranderbaar is met (systematische) training, feedback en coaching (op video-opnamen van lessen) en feedback op zelfevaluaties. Docenten die al min of meer met individuele taken of met groepstaken werken kunnen goed getraind worden in het effectiever uitvoeren van hun onderwijsvariant: zowel de instructie als de wijze (mate) van differentiëren veranderen in de gewenste richting. Ook na een relatief langere periode (zomervakantie) blijkt dat het aangeleerde nog steeds in de praktijk wordt toegepast. Het blijkt dat leerlingen bij beide varianten vooruit gaan wat betreft het zelfstandig werken. Ze stellen in de loop van het onderzoek minder vragen, hebben minder aanwijzingen van hun docent nodig en werken meer door dan voorheen. In de groepsconditie was de gemiddelde vertoonde zelfstandigheid in de geobserveerde lessenserie echter veel groter. In de loop van de tijd is de kwaliteit van de werkstukken in beide condities toegenomen. Er is geen bewijs gevonden dat één van de onderwijsvarianten tot significant betere eindproducten leidt.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)