Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Vormgeving van leerprocessen > Meer differentiatie in de onderwijsaanpak

Vormgeving van leerprocessen
 

Titel

Meer differentiatie in de onderwijsaanpak: Gunstig voor jongens? En voor meisjes? Casestudies in het vo.

Meer differentiatie

Auteur(s)

I. Heemskerk, E. van Eck & M. Karssen

Aanvrager

Eerste Christelijke Lyceum, Haarlem

Instelling en jaar

Kohnstamm Instituut, 2013

ISBN

978-90-6813-963-1

Onderwijssector

Voortgezet onderwijs


Samenvatting

Meer keuze in werkvormen, samenwerken in tweetallen of in groepjes, competitie tussen groepen leerlingen bij het verwerken van de lesstof, dit zijn een paar werkvormen waarmee twee vo-scholen hebben geŽxperimenteerd in het kader van het programma Kortlopend onderwijsonderzoek 2012. Daarmee brengen deze scholen een aantal aanbevelingen uit eerder onderzoek naar succesvolle onderwijsaanpakken voor jongens in het voortgezet onderwijs, dat het Kohnstamm Instituut in 2011-2012 heeft uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van OCW, in de praktijk.
De leerlingen blijken enthousiast over de aangeboden werkvormen en de mogelijkheid om te kiezen tussen verschillende werkvormen. Maar ze geven ook aan dat deze niet altijd en bij alle vakken bruikbaar of gewenst zijn. De meisjes blijken met de nieuwe werkvormen even goed of beter uit de voeten kunnen in vergelijking met de traditionele werkvormen. Bij jongens zijn de effecten wisselend, soms lijken jongens beter te werken, soms zijn ze drukker en minder geconcentreerd. Mogelijk speelt een gewenningsprobleem, mogelijk hebben ze ook bij deze nieuwe manier van werken meer behoefte aan structuur.De ervaringen van de docenten zijn wisselend, waar de ene docent enthousiast is en de inzet van verschillende werkvormen verder wil uitbreiden, heeft een ander twijfels over de bijdrage die deze kunnen leveren aan het onderwijs in zijn vak. Het onderzoek laat zien dat de gehanteerde aanpakken veel belovend zijn maar op basis van de opgedane ervaringen nog verder moeten worden ontwikkeld. Pas dan kan het werken met gevarieerde werkvormen met het oog op het leveren van meer maatwerk aan leerlingen op deze scholen ook breder worden ingezet.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)