Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Vormgeving van leerprocessen > Ontwikkelingsperspectief en sociaal-emotionele ontwikkeling


Vormgeving van leerprocessen
 

Titel

Ontwikkelingsperspectief en sociaal-emotionele ontwikkeling

Ontwikkelingsperspectief

Auteur(s)

P. van Eck & M. Oomens

Aanvrager

Seminarium voor Orthopedagogiek en de Aloysiusstichting

Instelling en jaar

Oberon, 2013

ISBN

978-90-77737-91-0

Onderwijssector

Primair onderwijs en voortgezet onderwijs


Samenvatting

Met de inwerkingtreding van de Wet kwaliteit (voortgezet) speciaal onderwijs en de Wet Passend onderwijs is het verplicht om voor alle leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften een ontwikkelingsperspectief op te stellen. Een ontwikkelingsperspectief is een inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden voor een bepaalde, langere periode en zegt iets over het verwachte uitstroomniveau van een leerling. De overheid hoopt met het verplicht stellen van het ontwikkelingsperspectief de opbrengstgerichtheid van scholen te vergroten. Om inzicht te krijgen in het gebruik van het ontwikkelingsperspectief en in het bijzonder de plaats die de sociaal-emotionele ontwikkeling daarbij inneemt, hebben het Seminarium voor Orthopedagogiek en de Aloysiusstichting gezamenlijk een onderzoeksvraag ingediend in het kader van het Kortlopend Onderwijsonderzoek. Oberon heeft onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor het gebruik van informatie over de sociaal-emotionele ontwikkeling, inclusief motivatie en leer-/werkhouding. Naast het antwoord op deze vraag kunt u in de publicatie ook meer lezen over de wet- en regelgeving rondom het ontwikkelingsperspectief en over het gebruik van het ontwikkelingsperspectief in de praktijk.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)