Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Vormgeving van leerprocessen > Spelling in het praktijkonderwijs

Vormgeving van leerprocessen
 

Titel

Spelling in het praktijkonderwijs

Auteur(s)

Th. A. van Batenburg, m.m.v. S. Knol 

Aanvrager

Praktijkschool Symbion

Instelling en jaar

GION, 2013

ISBN

978-90-6690-529-0

Onderwijssector

Voortgezet onderwijs


Samenvatting

In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek waarin de nieuwe methode ‘SPEL ABC’ wordt vergeleken met ‘Spelling in de Lift’. Het onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks aan het LPC beschikbaar stelt voor de financiering van het Kortlopende Onderwijsonderzoek op verzoek van het onderwijsveld. Het verzoek voor het onderzoek is ingediend door de Praktijkschool Symbion te Didam.
Na een schooljaar onderzoek blijkt dat leerlingen die met ‘Spelling in de Lift’ hebben gewerkt meer progressie boeken in spellingvaardigheid dan de leerlingen die met ‘SPEL ABC’ hebben gewerkt. Er wordt geen verschil in kennis van de Nederlandse woordenschat gevonden tussen de leerlingen van de twee methodes. De mate van zelfstandigheid van de leerlingen is aan het begin van het schooljaar gelijk en neemt gedurende het schooljaar iets toe. Voor de methode ‘Spelling in de Lift’ is deze toename iets sterker.Aanbevolen wordt om bij ‘SPEL ABC’ eerder te beginnen met het oefenen van verschillende spellingcategorieŽn tegelijk. Hierdoor zullen leerlingen eerder inzicht krijgen in de toe te passen spellingregels. De instructie met beide methoden is te weinig gericht op het bijbrengen van inzicht in de spellingregels, het komt in de praktijk meestal neer op het voordoen door de docent en het nadoen van de leerling. Dit zou kunnen verbeteren door spellingcategorieŽn meer vragenderwijs uit te leggen en leerlingen te vragen hun gedachten te verbaliseren. Het is verder aan te bevelen lange lessen in twee of drie korte lessen per week op te splitsen, dit zal het onthouden van kennis bevorderen.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)