Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Vormgeving van leerprocessen > Trainen van docenten in strategie-instructie gericht op tekstanalyse en vraaganalyse bij begrijpend lezen

Vormgeving van leerprocessen
 

Titel

Trainen van docenten in strategie-instructie gericht op tekstanalyse en vraaganalyse bij begrijpend lezen

Trainen van docenten

Auteur(s)

A.E. Smale-Jacobse

Aanvrager

Bovenschools Management Scholengroep OPRON

Instelling en jaar

GION, 2013

ISBN

978-90-6690-539-9

Onderwijssector

Primair onderwijs


Samenvatting
Het kunnen begrijpen van geschreven tekst is voor leerlingen essentieel voor veel taken binnen en buiten de school. Een van de manieren om leerlingen te helpen tot beter tekstbegrip te komen is het gebruiken van leesstrategieŽn. Docenten geven echter niet altijd expliciet instructie over het gebruik van leesstrategieŽn en leerlingen weten vaak niet goed hoe ze strategieŽn toe kunnen passen. In een onderzoek van zes weken in tien groepen zeven werd onderzocht of docenten met behulp van een korte workshop en coaching konden worden getraind om meer en betere instructie te geven over leesstrategieŽn.
In het onderzoek werden drie docenten getraind om zich gedurende zes weken in hun instructie te richten op een snelle analyse van de tekst met behulp van voorspellen en onderstrepen van belangrijke woorden. Vier andere docenten werden getraind om dezelfde strategieŽn aan te leren en daarnaast integreerden zij vraaganalyse-strategieŽn in hun instructie. Vraaganalyse-instructie heeft als doel om leerlingen strategieŽn aan te leren voor het analyseren van tekstvragen, het zoeken van het antwoord en het beantwoorden van de tekstvragen. Bij hun strategie-instructie gebruikten de docenten uit beide experimentele groepen hintkaarten en leerlingen oefenden de tweede les van elke week met een computerprogramma met vragen. De aanpak van de docenten in deze groepen werd vergeleken met de aanpak van docenten in drie controleklassen die geen
interventie kregen.
De resultaten van dit onderzoek illustreren dat docenten zelfs na slechts een korte workshop in staat zijn om met ondersteuning van coaches hun strategie-instructie aan te passen door meer expliciete instructie te geven over tekstanalyse- en vraaganalysestrategieŽn. Docenten in de experimentele groepen modelleerden bijvoorbeeld vaker dan docenten in de controlegroep hun strategiegebruik en ze gaven vaker instructie over de getrainde strategieŽn en hoe leerlingen deze konden toepassen. Leerlingen leerden door de intensievere instructie om beter de inhoud van vragen te bepalen, maar effecten op het beantwoorden van tekstvragen werden niet gevonden. Docenten waren vooral enthousiast over de voorspel en aanstreep-strategie. Leerlingen die hiermee leerden waren gemiddeld na de lesweken gemotiveerder dan ervoor. De positieve ervaringen van de docenten en de resultaten van hun inzet na een korte interventie laten zien dat docenttraining van expliciete strategie-instructie veelbelovende aanknopingspunten bevat voor vervolgonderzoek.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)