Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Vormgeving van leerprocessen > Vernieuwend onderwijs voor vmbo-t-leerlingen


Vormgeving van leerprocessen
 

Titel

Vernieuwend onderwijs voor vmbo-t-leerlingen

Vernieuwend onderwijs voor vmbo-t-leerlingen

Auteur(s)

M. Jongeneel, S. Ouahi, M. Vos, T. Klein & M. Oomens

Aanvrager

De Nieuwste School

Instelling en jaar

Oberon, 2013

ISBN

978-90-77737-90-3

Onderwijssector

Voortgezet onderwijs


Samenvatting

Bij het verzorgen van vernieuwend onderwijs voor vmbo-t-leerlingen lopen sommige scholen tegen de grenzen van de mogelijkheden aan, zo ook De Nieuwste School (DNS) in Tilburg. De vraag is dan ook welke praktijkkennis bij docenten aanwezig is over de meest optimale manier om vernieuwend onderwijs voor deze groep leerlingen vorm te geven.
Deze onderzoeksvraag is uitgewerkt in drie deelvragen:
1) Welke knelpunten zijn er binnen de huidige werkwijze, wanneer het gaat om de begeleiding van vmbo-t-leerlingen?
2) Wat kan er geleerd worden van praktijkkennis en ervaringen van directie, docenten en leerlingen van DNS en van andere vernieuwende vmbo-scholen in een vergelijkbaar concept over het begeleiden van vmbo-t-leerlingen?
3) Welke suggesties kunnen gegeven worden op basis van het antwoord op vraag 2 voor wat betreft de inhoud van het onderwijs, begeleiding, differentiatie en het volgen van de ontwikkeling van leerlingen?

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, hebben we op basis van een deskresearch een conceptueel kader opgesteld dat uit vier thema’s bestaat: inhoud onderwijs, begeleiding leerlingen, differentiatie en volgen van ontwikkelingen. Vervolgens zijn er interviews uitgevoerd op DNS en op drie andere vernieuwende scholen: Niekée in Roermond, Vathorst College in Amersfoort en !mpulse in Leeuwarden.
Uit de gesprekken met directie, docenten en leerlingen van DNS komen als belangrijkste knelpunten de korte onderwijstijd op vmbo-t (4 jaar), de grote overgang van de vernieuwende onderbouw naar de meer traditionele bovenbouw, de differentiatie naar onderwijsniveau (vmbo-t-leerlingen hebben mee structuur nodig) en de communicatie naar ouders en leerlingen (o.a. over hun vorderingen).
Op andere vernieuwende scholen zien we dat men de vernieuwende onderbouw
van het vmbo-t met een jaar verlengt. Daarnaast geven deze scholen vmbo-t leerlingen
meer feedback en biedt men ze meer structuur bij de uitvoering van opdrachten dan havo- en vwo-leerlingen. Hiervoor moeten niet alleen mentoren, maar ook vakdocenten over goede pedagogische kwaliteiten beschikken.
Het docententeam van DNS gebruikt de bevindingen uit dit onderzoek bij de verdere
ontwikkeling van hoe zij onderwijs aanbieden aan vmbo-t-leerlingen, opdat ook zij optimaal baat hebben bij het vernieuwende onderwijsconcept.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)