Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Vormgeving van leerprocessen > Voorspellende waarde van LOVS-toetsen in Almere

Vormgeving van leerprocessen
 

Titel

Voorspellende waarde van LOVS-toetsen in Almere
Voorspellende waarde van LOVS-toetsen

Auteur(s)

E. van Aarsen & L. Broekman

Aanvrager

Baken Trinitas Gymnasium en BOVOC Almere

Instelling en jaar

Oberon, 2013

ISBN

978-90-7773-787-3

Onderwijssector

Primair onderwijs en voortgezet onderwijs


Samenvatting
Met het oog op de invoering van een verplichte, maar later afgenomen centrale eindtoets hebben de Almeerse scholen voor basis- en voortgezet onderwijs, verenigd in de BOVOC, laten onderzoeken in hoeverre toetsprestaties in het basisonderwijs een goede onderbouwing bieden voor het schooladvies en een goede voorspelling zijn voor later schoolsucces. Drie onderzoeksvragen waren daarbij leidend:
1. In hoeverre kunnen prestaties op toetsen uit het Leerling- en Onder wijsvolgsysteem
(LOVS) gebruikt worden om het school advies te onder bouwen?
2. In hoeverre hangt een dergelijk advies samen met de kans op- en afstroom in het voortgezet onderwijs in Almere?
3. Welke rol speelt het brugklastype bij deze op- en afstroom?
De toetsprestaties binnen de domeinen begrijpend lezen, rekenen-wiskunde en spelling in de groepen 6 t/m 8 blijken goed bruikbaar als onderbouwing voor het schooladvies. De LOVS-toetsscores verklaren een groter deel van het schooladvies en de positie na vier jaar dan de Cito-Eindtoets.
Uiteindelijk biedt het schooladvies de beste voorspelling voor later schoolsucces. De LOVS-scores bieden een iets minder goede voorspelling dan het schooladvies, maar wel weer iets beter dan de Cito-Eindtoets. De grote samenhang tussen toetsprestaties en advies, en met later schoolsucces maakt het wel mogelijk om op basis van toetsscores een ‘advies’ te berekenen, waarmee duidelijk wordt of een leerling ten opzichte van diens prestaties behoudend, gemiddeld of juist optimistisch is geadviseerd. Dit ‘berekende advies’ geeft een goede indicatie van de kans op af- en opstroom.De invloed van gecombineerde brugklassen op de kans op af- en opstroom blijkt tenslotte beperkt. Bij gelijke toetsprestaties en advies blijkt het voor een leerling weinig uit te maken of hij/zij in een combinatie brugklas of enkelvoudige brugklas zit.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)