Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Onderwijs en samenleving

Onderwijs en samenleving

Binnen de programmalijn Onderwijs en samenleving (voorheen Pedagogische kwaliteit) zijn sinds 2006 de volgende onderzoeksrapporten verschenen.

Primair onderwijs
  Educatief partnerschap realiseren (2013)

  Het behoud van levensbeschouwelijke identiteit bij samenwerking (2013)
  Samenwerking onderwijs en zorg (2012)
  Goed op weg met de BLOS-klas (2012)
  Maatschappelijke legitimering door schoolbesturen (2012)
  Culturele heterogeniteit en morele ontwikkeling van leerlingen in het Openbaar Onderwijs (2011)

  Onderzoek naar effecten van de pilot ‘Trajectklas’  (2011)
 Grenzen aan de pedagogische taak (2010)
 Verscheidenheid en uniformiteit  (2009)
  Het einde van pesten op school in zicht?  (2009)
  Begeleiden van waardegericht onderwijs (2009)
  Maatjesaanpak in een Jenaplanschool. Tutoring en mentoring in het basisonderwijs (2009)
  Scholen op weg naar educatief partnerschap met ouders (2008)
  Multiculturele contacten in het onderwijs. Leerlingen ontmoeten elkaar (2008)
  Pedagogische Opvang. Een studie naar pedagogische aspecten van buitenschoolse opvang (2008)
  Zijn Montessori scholen toekomstbestendig ingericht? (2007)
  Dimensies van morele ontwikkeling (2007)
  Burgerschapsvorming in het basisonderwijs (2007)
  Het meten van waarden en normen in interculturele context (2006)
  Waardengericht onderwijs in authentieke contexten (2006)
  Scholen die werken aan burgerschap (2006)

Voortgezet onderwijs

  Maatschappelijke veranderingen en doelen van docenten (2013)
  Culturele vorming in het voortgezet onderwijs (2013)
  Docenten en controversiŽle issues (2013)
  Big Picture Learning en de ondersteuning van de ouders (2013)
  Het effect van technasia op de motivatie en studiekeuze van leerlingen (2013)
  Docenten en het beoordelen van waarden (2013)
  Onderwijs en vermaatschappelijking. Ondernemendheid, ondernemen en ondernemerschap op school (2012)
  Nieuwe Nederlanders op het gymnasium (2012)
  Positieve emoties van de leraar. Bronnen van emoties in het lesgeven (2012)
  Maatschappelijke legitimering door schoolbesturen (2012)
  Aan het werk in het Liemers(2011)
  Leerlingpercepties van Onderzoek & Ontwerpen in het technasium (2011)
  Ouders en de loopbaanoriŽntatie van hun kinderen (2011)
  Preventie van pesten. Implementatie van de methode Leefstijl (2011)
  Vakkenintegratie en godsdienst/levensbeschouwing (2011)
  Docenten en de actieve participatie van leerlingen in klassikale discussies (2011)
  Van havo naar hbo. Ervaringen met het programma Havisten Competent (2010)
  De voorbeeldfunctie van de docent in het vakcollege (2010)
  Grenzen aan de pedagogische taak (2010)
  Verantwoording van waardegericht onderwijs (2009)
  Leerlingen over burgerschapsvorming (2009)
  Begeleiden van waardegericht onderwijs (2009)
  Mondiale vorming en wereldburgerschap (2008)
  Scholen op weg naar educatief partnerschap met ouders (2008)
  Multiculturele contacten in het onderwijs. Leerlingen ontmoeten elkaar (2008)
  Levensbeschouwing en onderwijs (2008)
  Zijn Montessori scholen toekomstbestendig ingericht? (2007)
  Signalering en aanpak van geweld (2007)
  De leerlingen de baas (2007)
  Dimensies van morele ontwikkeling (2007)
  Gevoel van erkenning en binding bij leerlingen (2007)
  Waardengericht onderwijs in authentieke contexten (2006)
  Docenten en waardenvormende dialogen (2006)
  Sanctioneren of Argumenteren (2006)
  Burgerschapsvorming in het Algemeen Bijzonder onderwijs (2006)

Beroepsonderwijs

  Maatschappelijke veranderingen en doelen van docenten (2013)
  De pedagogische voorbeeldfunctie van de leerkracht (2012)
  Doorstroom in het ROC. Een kwestie van goed kiezen en doorzetten? (2010)
  Morele moed en de pedagogische taak van schoolleiders (2010)
  Morele Moed. Een onderzoek onder ROC-docenten (2008)
  Signalering en aanpak van geweld (2007)