Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Onderwijs en samenleving  >  Burgerschapsvorming in het Algemeen Bijzonder onderwijs

Onderwijs en samenleving
 

Titel

Burgerschapsvorming in het Algemeen Bijzonder onderwijs

Auteur(s)

W. Veugelers, M. Derriks, E. de Kat & H. Leenders

Aanvrager

CBOO

Instelling en jaar

Universiteit van Amsterdam ILO, 2006

ISBN

90-78087-04-8
Reeks De Pedagogische Dimensie, nr. 42

Onderwijssector

Voortgezet onderwijs

Prijs € 10,--
Bestelwijze http://www.ilo.uva.nl


Centrale vraag
Wat vinden algemeen bijzondere scholen belangrijk bij burgerschapsvorming.

Belangrijkste conclusies
In dit exploratieve onderzoek hebben we verkend hoe schoolleiders, docenten en leerlingen in algemene bijzondere scholen voor voortgezet onderwijs denken over burgerschapsvorming, welke doelen zij belangrijk vinden en hoe zij hieraan vorm geven in de praktijk.
De betrokkenen hechten veel belang aan pedagogische doelen als disciplinering, sociale vorming en kritische meningsvorming. De aandacht hiervoor in de praktijk kan nog duidelijk worden verbeterd. Houdingen gericht op communicatie en sociale interactie krijgen de meeste aandacht, een actieve leerhouding ook nog wel redelijk, maar willen argumenteren en participeren krijgen maar enige aandacht, terwijl ze wel belangrijk worden gevonden. Om de morele ontwikkeling van leerlingen en daardoor de fundering van burgerschapsvorming te versterken is meer aandacht voor perspectiefwisseling en sociaal inzicht wenselijk. Met name de leerlingen willen meer aandacht voor politieke inhouden.

Gebruik van de brochure
Docenten, adviseurs, onderzoekers.