Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Onderwijs en samenleving  >  Sanctioneren of Argumenteren

Onderwijs en samenleving
 

Titel

Sanctioneren of Argumenteren. Onderzoek naar de beleving van schoolregels en normoverschrijdend gedrag op school

Auteur(s)

B. S. Emans en E. Roede

Aanvrager

NKSR

Instelling en jaar

SCO-Kohnstamm Instituut, 2006

ISBN

90-6813-801-4

Onderwijssector

Voortgezet onderwijs

Prijs € 12,--
Bestelwijze www.sco-kohnstamminstituut.uva.nl 

Centrale vraag
Hoe functioneert op scholen voor voortgezet onderwijs het leerlingstatuut en de daarin opgenomen schoolregels? Hoe effectief is een streng handhavingsbeleid?

Belangrijkste conclusies
In het algemeen blijkt dat er op de meeste scholen behoorlijk wat verschil is in de mate waarin docenten de regels feitelijk toepassen binnen hun lessen. De meeste schoolleiders geven aan dat het wel beleid is om docenten op één lijn te brengen. Voor ongeveer de helft van de scholen speelt het leerlingstatuut een specifieke rol in het handhavingsbeleid. Voor de andere helft van de scholen geldt dat niet. De meeste scholen zien het leerlingstatuut als een uiterst middel voor de betrokken partijen om op terug te vallen.

In de totale groep van 60 scholen blijkt dat op een kleine 20% van de scholen er sprake is van een streng beleid gericht op de handhaving van de regels. Op ongeveer 30% van de scholen is er geen sprake van een streng handhavingsbeleid, maar van aandacht voor de ontwikkeling van waarden en normbesef. Op bijna 45% van de scholen is er zowel een streng handhavingsbeleid, als ook aandacht voor de ontwikkeling van waarden en normbesef. Op ongeveer 5% van de scholen is er geen streng handhavingsbeleid en ook geen aandacht voor de ontwikkeling van waarden en normbesef.

Een tweede bevinding is dat wat betreft de acceptatie van de regels, het veilig voelen van leerlingen, het normoverschrijdend gedrag van leerlingen en het waarden- en normenbesef uit dit onderzoek niet blijkt dat de groep scholen met een streng handhavingsbeleid het beter doet dan scholen die aandacht besteden aan de ontwikkeling van waarden en normbesef. De groep scholen die alleen streng handhaven doet het vrijwel steeds het minst goed. De groep scholen met een combinatie van streng handhaven en aandacht voor de ontwikkeling van waarden en normen blijkt het steeds het beste te doen.

Gebruik van de brochure
Management, schoolbegeleiders & docenten voortgezet onderwijs.