Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Onderwijs en samenleving  >  Dimensies van morele ontwikkeling

Onderwijs en samenleving
 

Titel

Dimensies van morele ontwikkeling

Auteur(s)

W. Veugelers, M. Derriks, E. de Kat en H. Leenders

Aanvrager

CBOO

Instelling en jaar

Instituut voor de Lerarenopleiding Universiteit van Amsterdam, 2007

ISBN

978-90-78087-12-0

Onderwijssector

Primair en voortgezet onderwijs

Prijs € 10,--
Bestelwijze http://www.ilo.uva.nl  

Centrale vraag
Welke fasering kan worden aangebracht in de aandacht van het onderwijs voor morele ontwikkeling?

Belangrijkste conclusies
Binnen de leeftijdscategorie van 4-16 jaar kunnen m.b.t. morele ontwikkeling verschillende fases worden onderscheiden. Deze fases zijn:
Aanpassen en zicht op eigen kwaliteiten (6-8)
Reflectie en participatie (8-10)
Dialoog en respect (10-12)
Meningsvorming en waardering diversiteit (12-14)
Sociaal inzicht en sociaalmorele houding (14-16).
Voor de 15-16- jarigen is aan leerlingen en docenten gevraagd wat leerlingen op school op het gebied van morele ontwikkeling leren. Opvallende resultaten zijn: meisjes scoren hoger dan jongens, de vmbo-leerlingen vinden vaker dan de vwo-leerlingen dat zij een sociale houding ontwikkelen en de vwo-docenten schatten de resultaten van de leerlingen hoger in dan de vmbo-docenten.

Gebruik van de brochure
Leerkrachten basisonderwijs en docenten voortgezet onderwijs.