Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Onderwijs en samenleving  >  Signalering en aanpak van geweld

Onderwijs en samenleving
 

Titel

Signalering en aanpak van geweld

Auteur(s)

E. Roede

Aanvrager

Uni-Pc

Instelling en jaar

SCO-Kohnstamm Instituut, Universiteit van Amsterdam, 2007

ISBN

90-6813-843-6

Onderwijssector

Voorgezet onderwijs en mbo

Prijs € 12,--
Bestelwijze www.sco-kohnstamminstituut.uva.nl 


Centrale vraag

Zijn leraren in staat om tijdig potentieel gevaarlijk gedrag te signaleren en wat is daarvoor nodig?

Belangrijkste conclusies
Uit onderzoek van wetenschappelijke publicaties en ervaringen uit de alledaagse praktijk van de omgang met jongeren komt naar voren dat er een belangrijk verschil is tussen de wetenschappelijke benadering van de taxatie van het risico van geweld en de alledaagse onderwijspraktijk.
In de huidige wetenschappelijke benadering gebeurt risicotaxatie steeds meer op grond van standaardinstrumenten in combinatie met een gewogen oordeel van professionals. Onderzoek wijst er op dat deze procedure voor het voorspellen van later geweld beter is dan alleen gestandaardiseerde instrumenten en zeker beter is dan alleen een professioneel oordeel. In de alledaagse praktijk van het onderwijs lijken deze gestandaardiseerde instrumenten echter minder goed bruikbaar, en is het toch vooral de professional die het risico inschat. In plaats hiervan lijkt voor leraren een ‘dreigingsanalyse’ in de vorm van een vaste beoordelingsprocedure - met gestandaardiseerde vragen - veel beter toegesneden op hun dagelijkse omgang met jongeren. Deze procedure start bij elk incident dat de aandacht trekt als mogelijk signaal van geweld. Door aandacht voor de mogelijke ontwikkeling van risico’s is men ook alerter op signalen die op zich nog niet duiden op een acuut gevaar. De tijdige signalering van mogelijk extreem geweld door docenten vraagt echter niet alleen om een genuanceerde, op de leerlingen afgestemde beoordeling van het risico van geweld, maar vooral ook om een gedifferentieerde, op specifieke leerlingen afgestemde aanpak.

Gebruik van de brochure
Schoolleiding, Schoolbesturen, Lerarenopleidingen.