Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Onderwijs en samenleving  >  Zijn Montessori scholen toekomstbestendig ingericht?

Onderwijs en samenleving
 

Titel

Zijn Montessori scholen toekomstbestendig ingericht?

Auteur(s)

E. Roede en M. Derriks

Aanvrager

Nederlandse Montessori Vereniging

Instelling en jaar

SCO-Kohnstamm Instituut, Universiteit van Amsterdam, 2007

ISBN

90-6813-849-8

Onderwijssector

Primair en voortgezet onderwijs

Prijs € 12,--
Bestelwijze http://www.sco-kohnstamminstituut.uva.nl 


Centrale vraag

Zijn Montessori scholen in Nederland toekomstbestendig ingericht?

Belangrijkste conclusies
Het bleek niet zo eenvoudig te zijn om vast te stellen wat precies verstaan moet worden onder toekomstbestendig Montessori onderwijs. Overleg met een panel deskundigen uit het Montessori onderwijs leverde een lijst met kenmerken die vooral typerend lijkt te zijn voor Montessori onderwijs. Uit onderzoek onder schoolleiders blijkt echter dat er grote verschillen zijn tussen Montessori scholen wat betreft de inrichting van het onderwijs. Aan de ene kant zijn er Montessori scholen die strikt volgens het concept en de uitwerking van Maria Montessori werken – vooral in het peuteronderwijs. Helemaal aan de andere kant zijn er scholen die dit aanvullen met concepten, uitwerkingen en materialen uit andere benaderingen. Daartussenin zijn er scholen die vasthouden aan het Montessori concept, maar daar nieuwe uitwerkingen aan geven, gerelateerd aan en gecombineerd met wetenschappelijke kennis van de moderne tijd. Naast deze drie ‘varianten’ blijken veel Montessori scholen een mengvorm te gebruiken. Het Montessori onderwijs in Nederland is dus bepaald niet meer hetzelfde en eenduidig als hoe het 100 jaar geleden is gestart. In het rapport wordt een aantal vragen meegegeven aan de NMV om zich als verenging te buigen over de vraag van de toekomstbestendigheid van het Montessori onderwijs.

Gebruik van de brochure
Door Nederlandse Montessori Vereniging, Montessori scholen en opleiders.