Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Onderwijs en samenleving  >  Levensbeschouwing en onderwijs

Onderwijs en samenleving
 

Titel

Levensbeschouwing en onderwijs

Auteur(s)

W. Veugelers

Aanvrager

NKSR

Instelling en jaar

Instituut voor de Lerarenopleiding Universiteit van Amsterdam, 2008

ISBN

978-90-78087-15-1

Onderwijssector

Voortgezet onderwijs

Prijs € 10,--
Bestelwijze www.ilo.uva.nl 

Centrale vraag
Wat vraagt de huidige en toekomstige onderwijspraktijk in het voortgezet onderwijs van docenten godsdienst/levensbeschouwing?

Belangrijkste conclusies
Het onderzoek heeft vier modellen opgeleverd voor de relatie levensbeschouwing en onderwijs:
1. Opvoeden in een levensbeschouwing.
2. Leren over verschillende levensbeschouwingen.
3. Persoonlijke levensbeschouwelijke ontwikkeling binnen levensbeschouwelijke traditie.
4. Persoonlijke levensbeschouwelijke traditie binnen democratisch kader.
De modellen worden uitgewerkt naar doelen, leerinhouden en activiteiten, docentcompetenties, en mogelijkheden voor realisering in het onderwijs. Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen is er het meest behoefte aan het vierde model. Dit model is echter het moeilijkste te realiseren.

Gebruik van de brochure
Schoolleiders en docenten voortgezet onderwijs.