Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Onderwijs en samenleving  >  Morele Moed. Een onderzoek onder ROC-docenten

Onderwijs en samenleving
 

Titel

Morele Moed. Een onderzoek onder ROC-docenten

Auteur(s)

C. Klaassen

Aanvrager

Protestants Christelijke Vereniging van Personeel werkzaam in het BVE-veld en VO

Instelling en jaar

Radboud Universiteit Nijmegen, Pedagogiek en Onderwijskunde, 2008

ISBN

90-5750-104-3

Onderwijssector

BVE

Prijs € 15,--
Bestelwijze Tel. 024-3612528


Centrale vraag
Zijn docenten bereid en in staat met de leerling/deelnemer te spreken en te handelen over waarden en normen? In hoeverre kan dit verbonden worden met de identiteit/ kernwaarden van de school, rekening houdende met de achtergrond van de leerling/deelnemer?

Belangrijkste conclusies
Morele moed wordt door de ondervraagde docenten gezien als een sleutelwaarde in het beroepsprofiel van docenten. Zij proberen, naar eigen zeggen, de pedagogische opdracht “met vallen en opstaan” waar te maken. Men voelt zich daarbij dikwijls op zichzelf teruggeworpen. Zowel bij het handhaven van schoolregels als bij het stimuleren van de waardeontwikkeling door de docent is volgens vrijwel alle in dit onderzoek geÔnterviewde paneldeelnemers morele moed vereist. Verschillende docenten hebben een duidelijke visie op 'moraliseren'. Sommigen maakten duidelijk dat moraliseren niet hetzelfde moet zijn als ‘waarden en normen preken’. Andere docenten wezen het aandacht besteden aan morele waarden en normen af, om principiŽle, praktische en persoonlijke redenen. Docenten moeten voortdurend beslissingen nemen die morele gevolgen hebben. Een deel van de gesprekspartners verlangt een zekere aansturing en ondersteuning vanuit het beleidsniveau. Dit betekent in hun visie vooral dat er naar hen ‘geluisterd’ moet worden, vanwege het belang van de ervaringen op de werkvloer. Uit dit exploratieve onderzoek komt naar voren dat docenten zich te weinig gesteund kunnen voelen door het ontbreken van gezamenlijk gedeelde morele principes. Een aantal van de ondervraagde docenten zegt niet de morele moed op te brengen om in tal van (lastige) situaties te reageren op de morele uitdagingen die zich voordoen. Zij geven hiervoor verschillende redenen aan, waaronder het gebrek aan nodige competenties en persoonlijke eigenschappen (“Ik ben geen held” ).

Gebruik van de brochure
In het rapport worden onder andere de volgende relevante problematieken in relatie tot het verschijnsel morele moed van docenten onderscheiden: morele moed, regels en waarden; morele moed en de identiteit van de school; morele moed en levensbeschouwing; morele moed en pedagogisch moeilijke situaties; morele moed en gemakzucht; morele moed en verantwoordelijkheid; morele moed en autonomie; morele moed naar collega’s toe; morele moed naar leerlingen toe; morele moed naar ouders toe; morele moed en teamwork morele moed, schoolbeleid en schoolleiding.