Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Onderwijs en samenleving  >  Multiculturele contacten in het onderwijs. Leerlingen ontmoeten elkaar

Onderwijs en samenleving
 

Titel

Multiculturele contacten in het onderwijs. Leerlingen ontmoeten elkaar

Auteur(s)

J. Schuitema en W. Veugelers

Aanvrager

CBOO / Vereniging voor Openbaar Onderwijs

Instelling en jaar

Instituut voor de Lerarenopleiding, Universiteit van Amsterdam, 2008

ISBN

978-90-78087-18-2

Onderwijssector

Primair onderwijs en voortgezet onderwijs


Samenvatting

Scholen worden geacht een bijdrage te leveren aan de burgerschapsvorming van jongeren. Een belangrijk onderdeel daarvan is om leren gaan met diversiteit. Om leerlingen kennis te laten maken met diversiteit, worden scholen vanuit de politiek gestimuleerd om groepen leerlingen met verschillende sociale en culturele achtergronden met elkaar in contact te brengen. In dit onderzoek proberen we meer zicht te krijgen op wat de ervaringen in de onderwijspraktijk zijn met het in contact brengen van verschillende groepen leerlingen. Het onderzoek bestaat uit een beknopte literatuurstudie en drie casestudies van praktijkvoorbeelden. De casestudies laten zien dat het tijdens een uitwisseling tussen verschillende sociale en culturele groepen belangrijk is, dat er interactie ontstaat op individueel niveau. Contact tussen leerlingen via uitwisselingsprojecten kan leiden tot een opener houding en bewustwording van vooronderstellingen die leerlingen hebben ten opzichte van andere groepen.

Download het onderzoeksrapport (pdf)