Home  |  Contact  |  Aanvragen onderzoek  
Vormgeving van leerprocessenOnderwijs en samenlevingProfessionele organisatie
Home  >  Onderwijs en samenleving  > Scholen op weg naar educatief partnerschap met ouders

Onderwijs en samenleving
 

Titel

Scholen op weg naar educatief partnerschap met ouders

Auteur(s)

C. Klaassen

Aanvrager

NKO / Petrus Canisius College

Instelling en jaar

Pedagogiek en Onderwijskunde, Radboud Universiteit Nijmegen, 2008

ISBN

978-90-7996-001-9

Onderwijssector

Primair onderwijs en voortgezet onderwijs


Samenvatting
Educatief partnerschap is de naam van een project dat zich richt op de versterking van de relatie tussen ouders en school in zowel het primair als het voortgezet onderwijs. In deze brochure wordt verslag gedaan van een onderzoek naar factoren die van invloed zijn op het verbeteren van het ouder-schoolcontact. Dat gebeurt aan de hand van een intensieve bestudering van een viertal scholen die al geruime tijd bezig zijn met het implementeren en vormgeven van een model van educatief partnerschap. Uit onderzoek is bekend dat ouders met hun verwachtingen en met hun belangstelling voor het functioneren van hun kind in de school, de ontwikkeling van hun kind positief kunnen be´nvloeden. Educatief partnerschap, gericht op wederzijdse betrokkenheid van de school- en de thuiswereld kan het leren, de persoonlijkheidsontwikkeling en het welzijn van kinderen en jongeren ten goede komen. Educatief partnerschap, zo opgevat, is een positief doel voor menige school, maar is in in de alledaagse schoolwerkelijkheid echter nog lang geen vanzelfsprekendheid. In het voorliggende onderzoek is nagegaan op welke wijze vier scholen educatief partnerschap op een goede manier trachten vorm te geven en te implementeren. Bestudeerd zijn de voorwaarden en succesfactoren, maar ook de knelpunten waar scholen tegenaan lopen.

  Download het onderzoeksrapport (pdf)